Feikl své obrazy nedatoval a tenhle mohl vzniknout v širokém časovém rozpětí někdy mezi lety 1910 - 1940. Jde o pohled Klášterní uličkou před jejím zabočením doprava - na průhledu je františkánský konvent ještě s nižšími "plaveckými domky" ze 16. st., zbořenými v roce 1954. Na obraze stejného motivu (Klášterní ulička II) Josefa Matičky z roku 1956 je už nenajdeme (viz dole). Domy jsou popsané a určené v knize Gézy Včeličky Pražské tajemství: vpravo je dům U Kuchyňků, za ním na rohu patrná zeď dvora domu U zlaté lyry (U dvou zlatých beránků). Vlevo Železářská ohrada, kde stával plavecký dům U Nosů, postavený r. 1560 a zbořený r. 1890.


Anežský klášter

nedat., olej, lepenka, 24,9 x 35 cm, značeno vlevo dole: Feikl St , Galerie hlavního města Prahy

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 22.9.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 23.9.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 23.9.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 26.9.2014