Eduard Pulz působil v Chebu jako středoškolský profesor. Dnes jsou známy pouze tři jeho obrazy s chebskými motivy, ovšem hned dva z nich, kdysi zakoupené Moderní galerií, se nacházejí ve sbírkách pražské Národní galerie! Vánoční trh v Chebu má vzhledem ke své časné dataci až překvapivě expresivní rukopis, korespondující s tehdy aktuálními uměleckými směry. Druhý obraz je o něco pozdější. Zobrazuje pohled z městské části Anger u Ohře směrem k městu, z něhož výrazně vystupují věže sv. Mikuláše; vpředu je vidět lávka na místě dnešního silničního mostu. Anger se rozkládal mezi ulicemi Na hrázi (Dammgasse) a Joštovou (Jodokstrasse). Vedle obytných domů zde stálo několik mlýnů nebo brusírna kamenosochařského závodu Karla Wilferta st. Průmyslové provozy se ostatně na tomto místě nacházejí dodnes. Před první světovou válkou zde také bylo prostranství pro cirkusy a pouťové atrakce. (Wunderlich, Leni: Der Anger in Eger. Egerer Zeitung, 1956. Dostupné on-line.)


Anger v Chebu

Před 1918, olej, plátno, 60 × 80,5 cm, Národní galerie v Praze

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 25.10.2015