Obraz s motivem dnes neexistujícího bloku domů Na Františku zobrazuje dům č. 829 s obrysem zbořeného domu č. 828 na fasádě; vpravo je zeď Anežského kláštera s barokní brankou. Ovšem je tu několik problémů: zaprvé štít domu č. 829 má jiný obrys, jak dokládá dobová fotografie (viz dole), což by mohla být malířova licence. Druhý problém představuje větší záhadu. Géza Včelička ve své knize Pražské tajemství píše, že oba domy byly zbořeny v době Pražského povstání, kdy se z nich střílelo na německé tanky projíždějící po nábřeží. Opětovanou střelbou byly poškozeny natolik, že se nedlouho poté zřítily, nájemníci je však stačili včas opustit. Hejnův obraz ze sbírek GHMP je však datován 1964! Že by se Včelička, znalec této čtvrti, který ji rok po roku fotograficky dokumentoval, mýlil a v roce 1946 byl zbořen pouze první dům?


Areál kláštera sv. Anežky

1964, olej, plátno, 80,5 x 130,3 cm, značeno vpravo nahoře: V. Hejna / 64, Galerie hlavního města Prahy

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 24.9.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 1.10.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 5.10.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 5.10.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 6.10.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 3.7.2018