"Zliv bývala blatská ves, menší než Pištín, ale pak se stala městem. Hlavně díky továrně na šamotové zboží a díky železniční trati se rozrostla a z původní zástavby nezbylo prakticky nic. Další rozvoj způsobila blízká elektrárna v Mydlovarech a hlavně úpravna uranové rudy MAPE. Jediná stará stavba ve Zlivi je můstek přes Soudný potok se sochou Jana Nepomuckého, který dnes slouží jen pro pěší, a pak ještě poslední statek dole na návsi, který nestačil spadnout. Zliv mívala velkou náves, směrem k jihu částečně otevřenou k rybníku Bezdrevu. Dnes vede v těchto místech železniční trať. Na dnes obrovské návsi (po demolicích) je kaple, kulturní dům s hotelem (prázdným) a celý prostor je rozpačitý." (Cit. podle http://www.selskebaroko.cz/selskebaroko/zliv/zliv.htm)


Blatská náves (Zliv)

1941, olej, plátno, 50 x 70 cm, značeno: Alois Moravec 41, na zadní straně autorsky popsáno a signováno, rukou autora záznam "Vystaveno v Šetelíkově galerii 1942", soukromá sbírka

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek