Šilerův hostinec dodnes stojí a slouží svému účelu. Malíř zachytil pohled z hlavní silnice 9. května podél domu do volné krajiny. Také budova vzadu (stodola?) dodnes stojí. Zmínka o Šilerově hospodě a celá topografická situace je popsána v textu kronikáře města Martina Mudrocha: "V dnešní procházce historií se podíváme na Račana a do Táborské ulice. Račana bývala klidnější částí města se starobylou dřevěnou zástavbou, kde bydleli drobní rolníci nebo dělníci. Významnou firmou na Račanech bývalo truhlářství Josefa Kyncla v čp.77 (dnes Mavridisovi), které zde sídlilo od roku 1924. Josef Kyncl měl i koncesi pohřebního ústavu a v této době (1937) byl starostou města. Ve vedlejším domě čp.161 býval obchod Josefy Kumpoštové. Na druhém konci nábřeží měl v čp.119 Jan Pechanec pilníkářství. V protějším domku čp.106 u Brázdů míval truhlářství Adolf Socha, později se přestěhoval na Ohrada. Na protější straně potoka, v čp.56, bylo dámské krejčovství Alžběty Šillerové-Spurné. V domku čp.59 měl sídlo autodopravce Jindřich Šiller, v čp.61 bývalo až do roku 1978 známé pekařství Františka Peška. V protějším domě čp.63, rodišti letce R.A.F. Bohuslava Příhody provozovala Marie Burešová vetešnictví, v sousedním domku čp.115 u Štorků pak Hugo Geiger výrobu drátěného zboží. Pod kopcem Tábor stával Peřinův mlýn, v době před 70 lety tady provozoval Antonín Peřina kovotlačitelskou živnost. Nad ním, na konci města sídlilo v tehdy nové budově Kovodružstvo pro výrobu a obchod plechovým a kovovým zbožím s.r.o. ve Svratce (dnes Sauto). V domě čp.154 u Jadrných, jak je uvedeno, měl sídlo František Sádovský, pokrývač, v sousedním domě čp. 160 měl Stanislav Hlavsa strojní zámečnictví. Významným podnikem na Táboře býval Odehnalův hostinec na křižovatce ulic Táborské a Račan (dnes Korábovi). Podle pamětníků se zde výborně vařilo a scházeli se tady svratečtí letní hosté. V sousedním domku čp.186 byl koloniální obchod Marie Sádovské, naproti přes ulici řeznictví Viléma Netolického. Vedle řeznictví byl a dodnes je Šillerův hostinec. Postavil jej Antonín Šiller v roce 1921 a i tento hostinec tehdy proslul výbornou kuchyní a tím, že se zde scházelï malíři, umělci a další letní hosté. Před hostincem stávala do roku 1975 benzinová pumpa. Naproti hostinci, v patrovém Krlínově domě čp.126 sídlila pošta (do roku 1955) a Anastázie Krlínová tady měla textilní obchod a kramářství. V sousedním adomě čp.89 provozoval pekařství Antonín Příhoda. Naproti přes ulici sídlil obvodní lékař MUDr. Ladislav Benda, lékařem byl ve Svratce plných 36 let. V sousedním domě čp.250 sídlila Kampelička (dnes pošta). V rohovém domě čp.47 na křižovatce byla prodejna obuvi, v roce 1938 ji vystřídalo cukrářství Antonína Řádka (dnes pekárna Borová)." Zdroj: web.svratka.cz/content/view/158/1/


Bříza u Šilerovy hospody

1924, olej na kartonu, 30,5 x 31,5 cm, značeno vlevo dole: O. Bubeníček 24, vzadu přípis: (Ze Svratky (U Šilerů) Bříza u Šilerovy hospody), soukromá sbírka

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 19.2.2017