Akvarel pochází z Pelcova nedobrovolného pobytu v Cacablance spolu s výtvarníky Maximem Kopfem, Alénem Divišem a Adolfem Hoffmeisterem během druhé světové války (více viz zde). Skupina se usilovně snažila získat vízum od anglického či amerického konzulátu v Casablance a podnikala za tím účelem řadu kroků, dlouho však bezvýsledně. Hoffmeisterovi se nakonec podařilo získat vízum a poté i místo na lodi plující do Portugalska, ostatní zůstali v Casablance. Podle Pelcova deníku strávili s Maxem Kopfem a Alénem Divišem období mezi 13. července a 14. listopadu 1940 ve čtvrti Roches Noires východně od centra Casablanky, kde bydleli v ulici St. Aulaire. Stejný přípis se objevuje i na našem akvarelu. Kopf ve svých rukopisných vzpomínkách Odpusťte, že žiju píše: „Já s Pelcem jsme malovali akvarely a za 200 franků je prodávali českým usedlíkům." Je takřka neuvěřitelné, že tento akvarel pak zázračně přečkal i další útrapy Pelcovy anabáze, zejména pobyt v zajateckém táboře Sidi el Ayachi a cestu lodí na Martinik, aby se nakonec ocitl se ve sbírce GAVU Cheb. Ještě neuvěřitelnější je, že se tento nenápadný motiv podařilo dohledat na fotografii jen o několik let mladší.  Existuje vlastivědný internetový portál této čtvrti s množstvím historických fotografií . Jedna z nich zachycuje přesně zobrazené místo s velkým domem vlevo a uličkou směřující k domu s velkými vraty zhruba o 20 až 30 let později. Podle přípisu jde o průchod mezi Saint Aulaire a Rue de lOcean. V pozadí je na snímku už vidět nádraží u přístavu a onen výrazný krajinný prvek dvou dlouhých nízkých skalisek vystupujících z moře, jež najdeme i v pozadí Pelcova obrázku, který dal čtvrti jméno Roches Noires - černé skály. Avenue St. Aulaire - ulice podél nábřeží - je dnes velkou dopravní tepnou - jmenuje se Avenue Ambassadeur Ben Aicha.

 


Casablanca

1940, akvarel, papír, 32 × 48,8 cm, Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 28.3.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 28.3.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 28.3.2014