V roce 1945, kdy Beneš namaloval tento akvarel, už podolská cementárna nefungovala. Provoz se začal utlumovat již ve třicátých letech, kdy byl lom téměř vytěžen. Změnily se také majetkové poměry ve společnosti, když majoritu akcií získala v roce 1937 Králodvorská cementárna, která investice směřovala do svých modernějších a perspektivnějších závodů v Králově Dvoře a Čížkovicích. Provoz byl zastaven už za války na podzim roku 1941. V roce 1945 byla cementárna znárodněna, provoz však už obnoven nebyl. V roce 1956 bylo rozhodnuto o stavbě plaveckého stadionu a v roce 1959 začala jeho výstavba podle projektu architekta Richarda Podzemného.

Na Benešově obrazu odpovídá realitě spíše krajina v pozadí než samotná cementárna, kde dvojici charakteristických komínů doprovází oproti skutečnosti značně redukované a jen schematicky zobrazené průmyslové budovy. Zajímavou otázkou je stavba (přístřešek?) na Veslařském ostrově vlevo.


Cementárna v Podolí I

1945, akvarel, papír, 58 x 42,5 cm, značeno vpravo dole: Beneš 45 ,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 28.9.2014