Obraz s motivem zaniklé cementárny v Praze - Podolí  (dříve se používal i název Podol). Na jejím místě dnes stojí známý plavecký stadion. K historii cementárny více zde.  Jedna z prvních cementáren v českých zemích využívala vápenec z nedalekých branických lomů. V textu je vypsána historie vápenky, není však jasné, jak se přesně odráží na zobrazeném motivu: "V polovině 20. let částečně zanikla charakteristiká silueta Podolské cementárny. Při rekonstrukci celého závodu byla zbourána kruhová vápenka, dále všech osm šachtových pecí a také tři pece typu Liban. (...) Třicátá léta pomalu znamenaly konec cementárny. Rozrůstající se bytová výstavba v bezprostředním okolí továrny, zvyšující se nároky na čistotu životního prostředí a především nemožnost výraznějším způsobem rozšířit závod, který ležel stísněn na jedné straně lomem, který v té době byl do značné míry vytěžen, na druhé straně veřejnými komunikacemi a tokem Vltavy, vedly k postupnému omezování výroby. (...) Provoz v Podolí byl posléze na podzim roku 1941 zastaven a po zimní přestávce již nebyl obnoven. Strojní zařízení bylo zakonzervováno, část odprodána a část v dalších letech použita v jiných závodech. Provoz nebyl obnoven ani po znárodnění v roce 1945."

 

 


Cementárna v Podole

1921, olej, plátno, 63 x 69 cm, signováno vpravo dole: M. Holý 21. , Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 26.3.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 15.4.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 6.8.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 6.8.2014