Nesignovaný obraz, který se  objevil na aukčním trhu připsaný Antonínu Waldhauserovi s datací do 80. let 19. st. Jedná se výtopnu a točnu pro lokomotivy, tvořící součást seřaďovacího a nákladového nádraží Praha-Vršovice, z vrchu Bohdalce. Seřaďovací nádraží s točnou a výtopnou bylo budováno v roce 1882 současně s nádražím Praha-Vršovice (původně Nusle-Vršovice) a nová výtopna s kruhovou rotundou měla zároveň odlehčit provozu dnešního hlavní nádraží v centru. Seřaďovací nádraží s výtopnou bylo dokončeno 1886, v roce 1899 současně s rozšířením vlastního vršovického nádraží přibyla symetricky druhá, jižněji umístěná výtopna s točnou. (To je také terminus post quem pro náš obraz.) Objekt výtopny tvoří dvě protilehlé, symetrické budovy o půlkruhovém půdorysu, uzavírající oválný prostor kolejiště, před vnitřním průčelím s jednotlivými vjezdy pro lokomotivy jsou umístěny točny. Objekty dnes slouží jako depo lokomotiv. Budovy výtopny tvoří dnes autenticky dochovaný celek industriálního a železničního stavitelství, představující architektonicky výrazným způsobem historický typ staveb, které nás dnes oslovují nejužším spojením formy i funkce. Zpracováno podle: http://www.slavnestavby.cz/ V místě, kde stál malíř, dnes stojí vzrostlý les, takže stejný pohled dnes nelze přes stromy zachytit.


Červánek na periferii

po 1889, olej na plátně, 74 x 98 cm, nesignováno, zezadu opatřeno přípisem s určením,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

blank

Autor: LM

Uveřejněno: 28.1.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 28.1.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 28.1.2015