Obraz, zachycující vesnické stavení, zřejmě obyčejnou stodolu, u vodního toku, se od roku 1964 nachází ve sbírkách chebské galerie. Není datován, ani opatřen přípisem s názvem, už při nákupu byl však dán do souvislosti s jiným Hudečkovým obrazem Chalupy z Národní galerie v Praze, zachycujícím stejný motiv. Ten již tehdy patřil k nejznámějším Hudečkovým dílům: byl reprodukován v první velké umělcově monografii od Antonína Matějčka (1947), a dokonce se v roce 1957 ocitl na obálce publikace představující sbírku moderního umění NG. Do Moderní galerie, předchůdkyně NG, byl získán v závěru roku 1906 (tedy v roce, kdy ho malíř vytvořil), a to ze spolkové výstavy Mánesa. Z výše uvedených důvodů byl chebský obraz zařazen do sbírky s názvem a datací obrazu z NG. Vročení je od té doby bez výhrad přebíráno, kdežto název kolísá. Někdy je uváděn takto, když však v roce 1983 Ludmila Karlíková oba obrazy reprodukovala na protějších stranách Hudečkovy monografie, použila pro chebský obraz, nejspíš čistě pro rozlišení, název Chalupy u vody. Obraz z Národní galerie byl vždy spojován se Starým Kolínem, kde Hudeček pobýval v letech 1906 až 1908. Konkrétní místo pomohl identifikovat až další obraz, který v roce 2011 nabízela aukční síň Dorotheum pod názvem Letní odpoledne opět s datací 1906 a byl zakoupen do soukromé sbírky. Jeho příbuznost s chebským obrazem je zjevná: zachycují podobné místo, a dokonce se zdá, že když je pověsíme vedle sebe, zobrazené motivy plynule navazují. Jeho motiv byl identifikován jako Baštecký mlýn (více zde), což určilo i lokaci tohoto obrazu. Na místě stodol jsou dnes průmyslové objekty nejspíš z poválečné doby, kdy zde sídlil podnik Kara.


Chalupa

(Chalupy, Chalupy u vody), 1906 nebo 1907, olej na plátně, 80 × 90 cm, Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 13.4.2018

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 13.4.2018

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 13.4.2018