Informaci o stromu z obrazu Otakara Nejedlého ze sbírek chebské GAVU poskytl Jaroslav Michálek z Muzea Sokolov, který se starými stromy systematicky zabývá a před několika lety jej měl možnost prozkoumat (Lánská obora je jinak zavřená). Jedná se o tzv. Dohodový dub, stojící v rozlehlé Kouglově louce jako výrazná solitéra. V okolí je více silných, zvolna se rozpadajících staletých dubů, tento je výjimečný kombinací mohutností kmene a dominancí v louce. Při měření v roce 2007 měl obvod kmene ve výšce 130 cm 666 cm, výška torza stromu byla 11,5 m. Strom byl dutý, rozežraný larvami roháčů, ale stále živý. Existuje fotografie T. G. Masaryka se skupinou pátečníků ze stejného úhlu, jako jej zachytil Nejedlý. Traduje se také, že pod ním byla za návštěvy rumunského krále Carola II. stvrzena doplňující část tzv. Malé dohody - proto název Dohodový (Hrušková, Ludvík et Turek: Stromy se na nás dívají, Fraus 2003, s. 105). Strom se také objevuje v milostné scéně pod postvátným dubem ve filmu Markéta Lazarová.


Dub v Lánech

Nedat., olej, plátno, 90 x 61,5 cm, značeno vlevo dole: Ot. Nejedlý, Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 13.12.2016

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 13.12.2016