Páté nádvoří Anežského kláštera; nižší dvoupodlažní budova vlevo (souběžná s Vltavou, Géza Včelička ji nazývá "obytným přístavkem An. kl. ze 17. st.") a konvent vpravo dodnes stojí, zástavba budov za nimi při nábřeží už nikoliv. Géza Včelička ve své knize Pražské tajemství píše o zdejších živnostech spjatých s koňmi: "Ještě je tu však dosti přístavků, stájí a kůlen. Stájí zde bylo odjakživa dost a dost, neboť jistě nejméně přes dvě století až po naše dny kvetla na tomto dvoře živnost formanská čili furberkářská. Celý dvůr býval doslova pokálen hnojem a zatarasen vozidly, bydlívaly tu přečetné rodiny povozníků. Z těch dob tu až dodneška rachotí, rudne a žhne veliká kovárna, kde dosud okovávají koně a opravují uvláčené povozy." (s. 261)


Dvůr s bílým koněm

1966, olej, překližka, 26 x 36 cm, značeno vpravo dole: Matička, Galerie hlavního města Prahy

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 31.1.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 31.1.2015