Pohled ze svahu vrchu Březiny při silnici na Horažďovice zhruba na úrovni kostela sv. Jana Nep. Oproti dnešku na panoramatickém pohledu chybí dům se štítem, který do něj dosti zasáhl a konkuruje kostelu. Vpravo na obraze výrazně vystupuje škola na náměstí (na současné fotografii zakryta stromy), která je však ve skutečnosti značně níže než kostel. Také reliéf krajiny není na obraze příliš dobře vystižen - zdá se, že kostel leží v podstatě na jedné rovině s pozorovatelem, přitom ve skutečnosti je poměrně vysoko nad městečkem.


Hrad Rabí

1927, olej, plátno, 90 x 119 cm, značeno vlevo dole: B. Ullrych 27., Galerie hlavního města Prahy

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 17.4.2016

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 17.4.2016