Hvar je historické město na stejnojmenném ostrově. Hallegger zde zobrazil pohled od jedné z dominant města - Vévodského paláce (Kneževa palača, dnes hotel Palace) přes chráněný přístav směrem k ostrovům Gališnik a Jeronim, které jsou na obraze v pozadí také vidět. V předním plánu jsou dva výrazné prvky: dekorativní pyramidon - úzký kamenný čtyřstěn s čtyřmi kamennými koulemi - na rohu zídky (další se nachází i na ostatních rozích, zde je však malíř již nezobrazil) a vlajkový stožár, před nímž je představen kamenný sloup. Jejich vzdálenost je ve skutečnosti mnohem větší, což odpovídá tomu, že Hallegger zde expresivně pozměnil perspektivu.


Hvar

1932, olej, plátno, značeno vpravo dole: Hallegger 1932, Národní galerie v Praze

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 11.7.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 11.7.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 11.7.2014