Ve čtyřicátých letech 20. století docházel do malostranského ateliéru Josefa Sudka mladý Václav Sivko. Podobně jako mnohé další i jeho podporoval slavný fotograf v uměleckém rozvoji. Sivko se mu za hmotnou podporu revanšoval darem kreseb, mezi nimiž se nacházelo, kromě záběrů na pražskou periferii (kolonie na Krejcárku, Dejvice a Podbaba) i několik prací zobrazujících romantická zákoutí Kampy. Umělce většinou zaujala stromová zátiší, která různě variuje. Podobně jako například Smetana ze Skupiny 42 kreslí tuší do navlhčeného papíru, takže výsledný dojem imituje asijskou tušovou malbu. Jako papír posloužil v době Protektorátu Čechy a Morava běžný balící papír, podle nějž lze jednoznačně rozeznat Sivkovy práce z tohoto období. Vzhledem k tomu, že byl umělcův ateliér na konci války vybombardován, náleží práce z tohoto období k vzácně dochovaným ukázkám Sivkova civilismu. Kompozice pochází z pozůstalosti Josefa Sudka (viz sbírka Anna Fárová). Větší část darů Josefu Sudkovi se dnes nachází v galerii v Roudnici nad Labem a část byla rozprodávána ve veřejné aukci.


Kampa

1943, kresba tuší, 21 x 42 cm, PD „V. Sivko 43 / Kampa“,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Adam Hnojil

Uveřejněno: 6.8.2014

blank

Autor: Adam Hnojil

Uveřejněno: 6.8.2014