Klášterní ulička mezi Anežským klášterem a blokem dnes neexistujících domů podél nábřeží, na  konci zahybající doleva. Zanikla někdy v 60. nebo 70. letech a dnes je toto neutěšené místo součástí areálu Anežského kláštera. Na obraze je patrné, že pobořená loď kostela sv. Františka ještě není zastřešena (jeho kněžiště se nachází vzadu přímo uprostřed obrazu).


Klášterní ulička I

1955, olej, překližka, 36 x 26 cm, značeno vpravo dole: Matička, Galerie hlavního města Prahy

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 22.9.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 22.9.2014