Pohled na Anežský klášter od východu - správněji by měl název znít: Kostely sv. Salvátora (vpravo) a sv. Františka. Obraz z doby stavby (nebo spíše jejího zakládání) Fantova Ministerstva obchodu, tj. někdy kolem r. 1928. Kostel sv. Františka ještě nemá střechu lodi, která byla obnovena až někdy v 70. letech.


Kostel sv. Františka

Kol. 1928, olej, plátno, 118,5 cm x 180,5 cm, značeno vpravo dole: V. Beneš, Galerie hlavního města Prahy

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 26.8.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 26.8.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 29.8.2014