Kasárna z roku 1839, která dala jméno Kasárnímu náměstí (Kasernplatz), dostala v závěru války zásah při náletu 20. dubna 1945, kterému padly za oběť i novogotické věže kostela. V roce 1947 musela být stržena. Otevřel se tak pohled na severní stranu kostela sv. Mikuláše se sakristií, přiléhající k jeho závěru, a s ní sousedícími stavbami (domek kostelníka); jedna z nich byla později stržena, druhá věžovitá snížena na výšku přízemí. O několik let později zachytili tento motiv Jan Spáčil a Bojmír Hutta, ještě se zbytky sklepení a základů. Spáčilův pohled je o něco starší, neboť je na něm ještě vidět odklízení suti. Uprázdněné místo bylo určeno pro novostavbu, zvažovala se tržnice či kulturní dům, k tomu však nikdy nedošlo a základy kasáren zakryl mohutný val. Později byly zbořeny i domy ve Školní ulici (Schulgasse; na obraze vlevo) a po roce 1965 je nahradily typizované nájemní domy z panelových bloků.


Kostel sv. Mikuláše se zbořenými kasárnami

1953, olej na plátně, 156 × 208 cm, Muzeum Cheb. Značeno vpravo dole: „Hutta 53“., Muzeum Cheb

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 2.12.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 2.12.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 2.12.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 2.12.2015