V 50. letech maloval Jan Smetana krajiny v pseudoimpresionistické manýře, jako je tato krajina z Nepřívěce ve východních Čechách s barokním průčelím kostela Nalezení svatého Kříže a osmibokou zvonicí z roku 1786 vzadu.

 

 


Kostelík a zvonice v Nepřívěci

1957, olej, plátno, 70 x 120 cm, značeno vpravo dole: Smetana 57, na rubu Jan Smetana, pap. štítek a razítko ČFVU ,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 16.8.2014