Obraz, ve sbírkách GHMP vedený pod chybným názvem Kostel sv. Barbory, zpodobuje gotické závěry kostelů sv. Františka (vlevo) a sv. Salvátora v klášteře sv. Anežky České.  Vpravo patrné domy v Klášterní ulici, které zanikly až někdy v 70. letech, vpravo zadní strana dodnes existujících domů v Anežské ulici.


Kostely sv. Salvátora a Františka v zimě

1954, olej, sololit, 39 x 50,5 cm, značeno vlevo dole: Matička 54, Galerie hlavního města Prahy

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 14.9.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 14.9.2014