Renesanční památník, dílo kameníka Štěpána Tettelmayera, stojí na louce na břehu řeky Jihlavy, nedaleko Pražského mostu. Byl vybudován v místech, kde dne 30. ledna 1527 překročil hranice českého království král Ferdinand I. ( hranice s markrabstvím moravským vedly tehdy na severním okraji města Jihlava). Na louce byl slavnostně uvítán českými pány a rytíři. Habsburský král, druhorozený syn kastilského krále a burgundského vévody Filipa I. Sličného a kastilské princezny Johany Šílené, zde přísahal zachovávat svobody a výsady celé země a taky všech stavů. Památník vznikl až po králově smrti, v roce 1565. Slavnou událost připomínají dodnes i pomístní názvy - Královská louka, a nad ní se tyčící Královský vršek. (http://www.hrady.cz - Samek B.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1, A/I, Academia, Praha 1994)


Krajina od Jihlavy (Památník královské přísahy)

1904, 92 x 120 cm, olej, plátno, , Moravská galerie v Brně

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 29.8.2017