Obraz byl v roce 2009 prodán v aukci pod nic neříkajícím názvem Cesta do vsi s údajem, že pochází z významné sbírky Bohuslava Duška. Roman Prahl ve své monografii popisuje časový kontext vzniku obrazu následovně: „V únoru (1885) vystavuje ve Staroměstské vodárně (...) a poté odjíždí do Paříže, Argenteuil a na řeku Yerres, odtud se vrací na podzim do Čech. Maluje v jihovýchodních Čechách, na jihozápadní Moravě, hlavně však na Doubravce. V prosinci vystavuje v Praze v domě architekta J. A. Wohla 35 obrazů (...)". Josef Čejka ve svém místopisném textu o Chittussiho obrazech v Ronově nad Sázavou (Josef Čejka, Ronov nad Sázavou v malířské tvorbě Antonína Chittussiho, Přibyslavský čtvrtletník pro kulturu,historii a ekologii, 1/2004) uvádí, že zde namaloval nejspíš čtyři obrazy: Potok v pahorkatině (NG Praha), Zřícenina hradu Ronova (dříve NG Praha, 1992 v restituci vrácen původnímu majiteli), Krajina s mostem (náš obraz, pro autora nezvěstný, znal ho z reprodukce) a Soutok Losenického potoka a Sázavy (uvádí ho jako nezvěstný, známý opět pouze z reprodukce).

Náš obraz místopisně určuje takto: „Přináší celkový pohled na osadu Ronov od západu z místa, z něhož má chodec, jdoucí od Přibyslavi cestou podle louky Cyrhan, Ronov už dobře na dohled. Pohledu dominuje tříobloukový kamenný most přes Sázavu, která zde přijímá vody Loseničky, právě protékající pod jednoobloukovým silničním mostem, na obraze dobře osvětleným a patrným. Zatímco ten silniční byl již před půlstoletím nahrazen soudobým z předpjatého betonu, kamenný most přes Sázavu po staletí majestátně stojí a odolává. (...) Vpravo od mostu vidíme dvě stavby zemědělské usedlosti Ficbauerových. Stodola blíže řeky již dnes nestojí, získaná plocha byla upravena na zahradu a obytná chalupa byla přestavěna na moderní venkovské stavení. V odvráceném štítu chalupy býval zvon, který v Ronově oznamoval poledne a také zvonil na poslední cestu zemřelým občanům. Za silničním jednoobloukovým mostem prosvítá zdivo dvou staveb. Bližší k nám, panská kovárna, dnes již neexistuje. Vzdálenější chalupa dodnes slouží k bydlení a patří k nejstarším v Ronově. V hloubce obrazu nad korunami stromů svítí barokní štít ronovského zámku a v jeho sousedství dýmá vysoký tovární komín. Obě stavby jsou dodnes charakteristickými dominantami Ronova. Zasloužil se o to Christián Peška ( 1823 - 1871 ), známá kulturní osobnost Přibyslavska. V roce 1861 založil v Ronově, na požářišti bývalé panské papírny, továrnu na bramborový škrob a hroznový cukr a malý pseudobarokní zámek přestavěl na své rodinné sídlo. V popředí je zblízka namalovaná vozová cesta a prašná silnice do Přibyslavi, hned vedle nesklizený úzký pruh pole, cíp Cyrhanu a břehy Sázavy, opouštějící osadu."

V roce 2013 byl kamenný most kompletně rekonstruován. Podle textů dostupných na netu zde existuje zajímavá souvislost s naším obrazem. Oproti předchozímu stavu byl totiž most nově bíle omítnut, což vyvolalo veřejnou polemiku. Památkáři se tehdy opřeli o Chittussiho obraz, který údajně „objevili v Drážďanech", kde most byl zachycen bíle omítnutý. Buď může jít o tento obraz, který mohl být prodán do Drážďan, nebo o výše zmíněný Soutok Losenického potoka a Sázavy, u něhož Čejka podle reprodukce uvádí, že „...bíle svítící kamenný most je i na zmenšené reprodukci dobře vidět..."


Krajina s mostem (Ronov nad Sázavou)

1885, olej, plátno, 55 x 84 cm, značeno vlevo dole: A. Chittussi 1885,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

blank

Autor: Leoš Ondra

Uveřejněno: 16.3.2016