Obraz z prvního pobytu na České Sibiři v roce 1910. „V roce 1910 usadil jsem se ve mlýně "Na Jarši" u Heřmaniček. Na tento koutek jižních Čech rád vzpomínám, neboť to byl tehdy ještě kraj nezachvácený bourací a stavební horečkou. Jeho vesnice byly ještě plny krásných rázovitých jihočeských dřevěných staveb, statků ze 17. a 18. století s vysoko čnícími doškovými střechami osmibokých stodol a roztodivnými malebnými špýchary, nad nimiž rozkládaly své do široka rozložené koruny věkovité vonící lípy. V údolí při potůčcích a rybníčcích v hustých olšinách či pod košatými habry a vazy krčily se staré mlýny s pilami. Dnes však - po 47 letech - není tam již ani stopy po těch milých pamětnících věků. Z těch idylických koutků vytlačily je hrubé, bezcitné, mrzácké zednické "bedny" bez jakékoli estetické lidové tvořivosti a přitom vražedná ničivá sekera dřevorubcova neušetřila ani těch překrásných stromů, památníků to našich pradědů. Dnes jen několik mých náčrtníků vypráví o jejich bývalých nenahraditelných krásách.“


Krajina u Ješetic

1910, olej, lepenka, 72 x 100 cm, signováno vpravo dole: O Bubeníček, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek