Monumentální obraz, na němž najdeme i průvod s rudým praporm směřující asi na nějakou demonstraci, jaké byly v té době součástí každodenního života, namaloval Gross v době, kdy po únoru 1948 opustil avantgardní pozice a začal tvořit v duchu takto konvenčního realismu.


Letenská pláň

1951, olej, lepenka, 114 x 189 cm , Galerie hlavního města Prahy

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek