Obraz původně ze sbírky Karla Lejnara z Velimi u Kolína nabízela v roce 2011 aukční síň Dorotheum pod nepůvodním názvem Letní odpoledne a byl zakoupen do soukromé sbírky. Datace byla tehdy nejspíš odvozena od Hudečkova obrazu Chalupy z GAVU Cheb, publikovaného v monografii v populární odeonské řadě Malá galerie, který má podobný ráz a dokonce je malován ze stejného místa, kde zobrazené motivy plynule navazují. Ten je lokalizován do Starého Kolína. Na obraze Letní odpoledne jsou však zobrazené budovy vyšší a nemají ráz vesnické zástavby. Je otázkou, kde přesně vlastně byly obrazy malovány. Do Starého Kolína Hudeček poprvé přijel v roce 1906 na pozvání přítele Rudolfa Béma, který zde byl již o rok dříve, spolu tu pobývali i v roce 1907 a Hudeček sem už sám přijel na krátkou dobu i v roce 1908. Ke konkrétním lokacím uvádí Matějček ve své monografii z roku 1947 pouze tuto informaci: „Starý Hudečkův přítel Ing. Řeřicha vzpomíná, že Hudeček maloval nejraději části návsi s mladými topoly poblíž říčky Klejnovky (správně Klejnarky) a tůně u mlýna Na Baště." Nabízelo se tedy vyšší domy na obraze Letní odpoledne opravdu ztotožnit s bašteckým mlýnem. Tuto domněnku potvrzuje jediná známá dobová fotografie mlýna na pohlednici s přípisem „Válcový mlýn L. Franzla Na Baštách". Lambert Franzl vlastnil mlýn v letech 1899 až 1910, tedy přesně v našem období. Pak mlýn údajně vyhořel a byl přestavěn; hlavní budova byla zvýšena a dostala charakteristickou věž s nápisem „Automatický mlýn". Fotografie přes vodní tok zachycuje komplex budov mlýna z opačné strany, náhony a kanály ho totiž obklopovaly z obou stran. Obrazy by pak byly malovány z břehu kanálu, kterému se říká Černá struha, podél něhož dnes vede Baštecká ulice. Této poloze na obrazech odpovídá šíře toku, vysoké břehy, stromoví vlevo v pozadí na obraze Chalupy z NG i vzdálenost budov mlýna. Na místě stodol jsou dnes průmyslové objekty nejspíš z poválečné doby, kdy zde sídlil podnik Kara, které zakrývají i přímý pohled na mlýn.

K Bašteckému mlýnu více zde.


Letní odpoledne

1906 nebo 1907, olej na plátně, 100 × 113,5 cm, soukromá sbírka, soukromá sbírka

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 13.4.2018

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 13.4.2018