Jeden z obrazů z Vysočiny malovaných během několika let po Mnichovu, kdy se na protest proti zradě Francie zařekl, že ji již nikdy nenavštíví, a poprvé začal soustavně zobrazovat českou krajinyu. Hrad Lipnice, vzdálený jen sedm kilometrů od Okrouhlice, mu musel vyhovovat - jeho monumentální útvar mu mohl připomenout bretaňské domy z neomítnutých kamenů.

Lipnice tehdy vypadala jinak. Zrzavý si totiž za podklad vzal historické vyobrazení z roku 1890, kde má hrad ještě výraznou siluetu, kterou znal z doby svého dětství. Ta vznikla v roce 1869 po velkém požáru, který ho zbavil střech. V roce 1916 se však velká věž ve vichřici zřítila a až dodnes z ní zbývá jen část zdi. Místo pohledu je na mapě vyznačeno jen zhruba.


Lipnice 1890

1940, olej na plátně, 38 × 62 cm, značeno vpravo dole: Jan Zrzavý 1940, Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 31.3.2014