Nádvoří tzv. "Příhrádku" v Pardubicích. Středověké opevněné předpolí zámku se zbytky nejstarší městské fortifikace bylo významným prvkem v komunikačním plánu města. Tzv. Příhrádek, na plánech z 18. století označovaný jako Vorschloss, se rozkládá na trojúhelníkovém půdorysu a je přístupný kulisovou branou směrem z Pernštýnského náměstí a městskou branou směrem od zámku. V raném novověku se jeho opevňovací funkce postupně proměňovala na roli hospodářského zázemí zámku s dílnami, sýpkou, později konírnou, jak nás o tom zpravují písemné zprávy, dochované od roku 1516. Od roku 2012 zde sídlí Galerie města Pardubic.


Příhrádek v Pardubicích

1916, akvarel, 58 x 45,5 cm, značeno vpravo dole: Jindř. Bubeníček 1916., soukromá sbírka

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

blank

Autor: petr tichý

Uveřejněno: 18.10.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 18.10.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 18.10.2015