Václav Kadlec a Bojmír Hutta zde rok po sobě zachytili chátrající domy v Mlýnské ulici (Mühlgasse) svažující se z Jánského náměstí (Johannisplatz) dolů k řece, která byla asanací zcela srovnána se zemí. Až v roce 1965 byl na její východní straně postaven nevzhledný blok bývalé školní družiny. Byť se to na první pohled nezdá, dům se štítem na Kadlecově obrazu je totožný s domem zcela vlevo s kruhovým motivem nad vchodem na plátně Bojmíra Hutty. Souvislost vystoupí zřetelněji na Kadlecově kresbě stejného motivu z r. 1952, která na rozdíl od obrazu tento detail zaznamenává. Ta se od obrazu liší i v dalších drobnostech (např. rozmístění oken na domu se štítem) a je nejspíš přesnější. Díky motivu ruiny uprostřed je však jejich souvislost nepochybná. Vztah kresby a obrazu dokládá, že Kadlecovi v jeho obrazech nešlo o naprostou detailní věrnost realitě, přestože vždy vycházel z konkrétního motivu.


Mlýnská ulice v Chebu

1957, olej, plátno, 65 x 50 cm, soukromá sbírka. Značeno vlevo dole: „V Kadlec 57“.,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 4.9.2015

Autor: Marce Fišer

Uveřejněno: 4.9.2015

Autor: Marce Fišer

Uveřejněno: 4.9.2015