Modřany jsou součástí Prahy a podoba místa bude zcela jiná než na tomto obraze pocházejícím nejspíš z doby mezi dvěma válkami. Co to však je za záhadný motiv - vysílač?


Modřanská periferie

1925, olej, plátno, 54,8 x 62,2 cm, značeno vpravo dole: RAMBOUSEK, Galerie hlavního města Prahy

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek