Obraz evidovaný v GHMP jako Most Suzzy v Paříži - ovšem žádný takový most tu neexistuje. Nabízelo by se, že jde o šptaně přečtený název Pont de Sully; ale ten to evidentně není... A nepodařilo se ho spojit ani s žádným z jiných mostů, alespo%n těch hlavních. Záhada.


Most v Paříži

1927, olej, plátno, 45,3 x 71 cm, značeno vpravo dole: Holý 27, Galerie hlavního města Prahy

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek