Ocelový most, který byl postaven r. 1889 na místě řetězového mostu. Měl dvě pole o světlosti 46 metrů se středním pilířem oválného půdorysu s kvádrovým obkladem. Roku 1954 byla mostovka bohužel nahrazena novou železobetonovou žebrovou, pilíře staršího mostu z roku 1889 se však zachovaly. V této podobě slouží most dodnes.


Most v Poděbradech

1937, olej, karton, 25,5 x 32,5 cm, značeno vlevo dole: Choděra,

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 12.2.2015