Motiv koupání se v Jiránkově díle opakuje častěji. Setkáme se s ním už na obrazových sériích z Obříství (1898) nebo jihomoravské Velké (1902), kde se ještě uplatňuje hynaisovský luminismus, a také na plátně Soumrak (1901), kde malíř zachytil svého bratra Ladislava u jezu nedaleko Jiráskova mostu v Praze, který v té době ještě neexistoval. Tento jez - respektive propust v jeho středu - se objevuje i na tomto obraze. Přírodní lyrismus je zde už vystřídán objektivním realismem, venkovská krajina prostředím moderního města. Jiránek tu vyjádřil atmosféru moderní doby a její dynamiku, která je symbolizována energií svalnatého těla i proudící řeky. V postavě muže v červených plavkách se ozývá ryze moderní téma sportu, které Jiránek zpracoval ve svém nejslavnějším obraze Sprchy v pražském Sokole (1901-03) nebo v pracích s námětem fotbalu (1901-02).


Na jezu

1904, olej na plátně, 173 x 143 cm, Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek