Další ze Špálových slavných pohledů na Otavu. Obraz byl pořízen z levého břehu Otavy cca 6 km pod Pískem v lokalitě chatové osady Krkáčov (http://krkacov.euweb.cz/), která se nachází v katastru obce Borečnice. Podle odborné literatury Václav Špála v létě roku 1929 pobýval na Panském mlýně, kde namaloval celou sérii obrazů malovaných ze stejného místa. Jedním z nich je i tento obraz. Trochu nesrovnalostí je v názvech mlýnů. Obraz je malovaný z malého travnatého plácku při jezu, který sloužil pro Panský mlýn. Na některých obrazech ze série je dokonce vidět peřej vznikající z propusti, která se nachází uprostřed jezu. Ovšem bílá stavba, která se nachází na obzoru obrazu, není Panský mlýn, nýbrž mlýn Tlučkův. V době, kdy jej Špála maluje na svá plátna, vlastní tento mlýn Stanislav Sulan a v některé literatuře se proto může objevit i název Sulanův mlýn. Mlýn byl do podoby, v jaké jej Špála maluje na tomto ale i na celé řadě dalších obrazů, uveden teprve v roce 1927. Starý mlýn vyhořel v roce 1923 a nový majitel Stanislav Sulan zmodernizoval mlýn a rozšířil jej o pokoje pro letní hosty a výletní restauraci. Mlýn byl používán až do roku 1960, kdy musel být v souvislosti s výstavbou Orlické přehrady zbořen. Stejně dopadl i Panský mlýn. Voda Orlické přehrady nakonec ale zatopila jen níže stojící jez Smetiprach a k Tlučkově i Panskému mlýnu výška vodní hladiny nádrže Orlík nesahá, a proto v terénu zůstaly jako památky na staré mlýny zbytky jezů. Bližší Informace o mlýnech a názvech naleznete na webových stránkách osady Krkáčov. Určit detailní místo, odkud Špála maloval, je dnes velmi složité, protože zrovna v letošním roce (2014) byly stromy bohužel pokáceny. I tak už byly jistě jinak větveny. Protože jsem na tomto místě vyrůstal a staré stromy si pamatuji, pokusil jsem se místo vyfotit s co největší přesností. Pokud se kdokoli dnes na toto místo vydá, nalezne nádherné romantické místo, které inspiruje umělce i s odstupem 85 let. Lokalita se nachází na značené Sedláčkově stezce. Z Písku tam vede nově upravená cyklostezka nejprve cca 5 km po pravém břehu Otavy, u Herinkova mlýnu je třeba přejít přes plynovou lávku a dále pokračovat po levém břehu cca půl kilometru. V rámci projektu "Špála na Otavě" se v následujících letech plánuje místo malování označit informačními tabulemi.Na řece Otavě

1929, olej, plátno, 89 x 116 cm, značeno vlevo dole: V Špála 29, Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Tomáš Poskočil

Uveřejněno: 2.8.2014

Autor: Tomáš Poskočil

Uveřejněno: 2.8.2014