Na jednom ze svých skvostných drobných olejů malovaných na dřevěné destičky, na nichž skicovitým způsobem dokázal vystihnout atmosféru často pochmurného počasí, zobrazil Slavíček dřevěný most na Štvanici z roku 1900. Byl zřízen jako provizorium předcházející Hlávkovu mostu na stejném místě, postaveném ve dvou etapách v letech 1908 - 1912. Stava obou mostů byla součástí celé urbanistické proměny nábřežní části Karlína a úpravy ostrova Štvanice: tehdy byly sceleny pobřežní ostrovy, vybudována elektrárna na Štvanici nebo plavební komory mezi Štvanicí a Karlínem. Pohled malíře směřuje při pravém břehu proti proudu, v pozadí obrazu lze rozeznat levý pilíř řetězového mostu císaře Františka Josefa I., lidově zvaného Eliščin most, z let 1865 - 68, na místě dnešního Štefánikova (dříve Švermova) mostu. Mistrovskou pasáží je kolmá zeď při nábřeží se stojící postavou při levé straně. Je otázkou, kde přesně malíř stál: průhled na levý pilíř Eliščina mostu a nízké nábřeží táhnoucí se vlevo by naznačovaly, že to nejspíš bylo na břehu ramene mezi Jeruzalémským a Korunním ostrovem, které pak bylo zasypáno. Druhá možnost je pak mezi Korunním ostrovem a Štvanicí... Korunní ostrov by pak asi zčásti oddbagrován, aby se rozšířil průplav mezi Štvanicí a nábřežím, kde byly vybudovány plavební komory. Správnější název by v každém případě byl Most přes Štvanici, jedna z dřívějších používaných variant, než Štvanice, pod níž je dnes veden ve sbírkách roudnické galerie.


Na Štvanici

(Nálada na Vltavě, Most přes Štvanici), 1906, olej, dřevo, 27 x 35, značeno vlevo dole: A Slavíček 1906, Galerie moderního umění v Roudnici n. L.

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 16.8.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 16.8.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 16.8.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 29.8.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 29.8.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 29.8.2014