Želetavka pod Bítovem je dalším oblíbeným Havelkovým motivem.  Tuto krajinnou partii, byť podle autorovy zvyklosti není členěna žádným výraznějším krajinným motivem, který by ji blíže určoval, snad lze identifikovat podle řeky, výrazného zalesněného svahu vpravo a cesty se skalou vlevo. Ovšem po vzniku Vranovské přehrady (1930-33) bylo zčásti zatopeno i údolí Želetavky pod Bírovem, takže není vyloučeno, že dnes již daná scenérie v této podobě neexistuje.


Na Želetavce

1927, olej, plátno, 81 x 111 cm, značeno vpravo dole: Rom. Havelka 1927,

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek