ARTOPOS je projekt otevřený amatérským a profesionálním badatelům, stejně jako laickým zájemcům o výtvarné umění nebo regionální historii. Spočívá v určování lokací krajinomaleb 19. a 20. století, tj. vyhledávání místa, odkud malíř daný motiv zachytil, a porovnání historického vyobrazení s jeho současnou podobou, případně s dobovými fotografiemi. Vedle ...


více

Kostel sv. Jakuba v Paběnicích

Nalezeno

Krjaina byla nabízena v roce 2014 v aukční síni European Arts jako Dravce na Slovensku - Letní krajina s kostelíkem. ...

Vápenka v Loděnicích

Nalezeno

Pohled na bývalou Cifkovu vápenku v Loděnicích. V pozadí tři lomy v lokalitě na Branžovech – Cífkův, Obecní a Záložanský, které byly v roce 1907 spojeny ...

Vdova

Nalezeno

Obraz výrazně munchovského ražení (ve stejném roce měl autor možnost vidět Munchovy obrazy ze soukromé sbírky Kurta Glasera při zájezdu pražské Akademie do Berlína) parafrázuje Munchův ...

Ubytování

Nalezeno

Obraz s motivem ze Suchdola, kde pobýval u svého mecenáše Alexandra Brandejse, zachycuje bránu statku v ulici Ke kozím hřbetům 3/4. Převzato z webu www.historiesuchdola.cz. ...

Chalupa

Nalezeno

Obraz, zachycující vesnické stavení, zřejmě obyčejnou stodolu, u vodního toku, se od roku 1964 nachází ve sbírkách chebské galerie. Není datován, ani opatřen přípisem s názvem, ...

Letní odpoledne

Nalezeno

Obraz původně ze sbírky Karla Lejnara z Velimi u Kolína nabízela v roce 2011 aukční síň Dorotheum pod nepůvodním názvem Letní odpoledne a byl zakoupen do ...

Parník na Seině

Nalezeno

Obraz s tradičním názevm Parník na Seině ve skutečnosti zachycuje jeden z parníků Pražské paroplavební společnosti v typické červenobílé barevnosti. Podle paprsčitých výřezů a asymetricky umístěných ...

Palouček

Nalezeno

Zámecká obora v Cholticích 49.979563, 15.616099 Část obory je udržována jako zámecký park a část byla ponechána přes 80 let sama sobě ...

Ponte di San Francesco v Subiacu

Nalezeno

Přestože vzadu je autorský přípis "Ponte di San Mauro", ve skutečnosti jde o středověký most svatého Františka z roku 1356 v Subiacu. (Autora asi zmátlo, že ...

Kostel svaté Kateřiny v Havlíčkově Brodě

Nalezeno

Kostelík sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě postavený za hradbami města u tehdy jediného mostu přes Sázavu. ...

U Bubovického rybníka

Nalezeno

Pohled na gotický kostel sv. Václava pořídil malíř z protější strany rybníka. Stromy zpevňující hráz však za posledních sedmdesát let povyrostly a brání pořízení záběru ze ...

Ze smíchovského přístavu

Nalezeno

Pohled na bývalý smíchovský vorový přístav z Císařské louky. Vzadu s komínem je zlíchovský lihovar a dále Dívčí hrady. ...

Sedlecký mlýn u Mikulova

Nalezeno

Originální název díla: Die Lehmühle bei Nikolsburg. Zobrazná budova s polovalbou je podle všeho ta, co tu dodnes stojí. Situace na místě byla v té době však ...

Krajina od Jihlavy (Památník královské přísahy)

Nalezeno

Renesanční památník, dílo kameníka Štěpána Tettelmayera, stojí na louce na břehu řeky Jihlavy, nedaleko Pražského mostu. Byl vybudován v místech, kde dne 30. ledna 1527 překročil ...

Smíchov ze Zlíchova

Nalezeno

Autor stál přímo u kostelíka sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (viz naznačená skála dole) nad železniční tratí směrem na Plzeň a výpadovkou na Strakonice. Komín ...

Jaro v Holicích

Nalezeno

Pohled směrem k výraznému terénnímu zlomu nad Holicemi,  který odděluje Orlickou tabuli (podhůří Orlických hor) od polabské roviny, v níž leží Holice. Malich, který zde žil, ...

Putim

Nalezeno

Malíře zaujal různorodý soubor budov na břehu Blanice, nedaleko putimského kamenného mostu. Dnešní návštěvníkův pohled se však od Koníčkova příliš neliší. Žlutá budova po levé straně ...

Holany

Nalezeno

Pohled na kostel sv. Máří Magdaleny zachytil malíř z břehu Holanského rybníka. Svůj stojan si umístil přibližně do míst, kde se dnes nachází rodinné domy č. ...

U kříže

Nalezeno

Pohled na dnešní restauraci "U Karla IV." v Praze - Libni poblíž křižovatky U Kříže. Pohled ze Zenklovy ulice, v pozadí usedlost Báň (v místech u ...

Horní sadová třída v Karlových Varech

Nalezeno

Malíř zobrazil pohled směrem k dnes již neexistující synagoze v Sadové třídě (Parkstrasse) - ta se kdysi dělila na Horní (Obere), kde malíř stál, a Dolní ...

Z Karlových Varů

Nalezeno

Motiv z nejoblíbenější karlovarské promenády Stará louka (Alte Wiese), která byla centrem společenského života. Na obraze je patrné zatočení ulice doleva (směrem proti proudu Teplé, jejíž ...

Pohled na Čáslav

Nalezeno

Bříza u Šilerovy hospody

Nalezeno

Šilerův hostinec dodnes stojí a slouží svému účelu. Malíř zachytil pohled z hlavní silnice 9. května podél domu do volné krajiny. Také budova vzadu (stodola?) dodnes ...

Pohled na Klatovy

Nalezeno

Malíř si postavil stojan na hranu lomu, dnes zaplaveného, v lokalitě, které se dnes říká Lomeček. Lomy jsou zde dva, zde se jedná o Svatováclavský blíže ...

Kostel svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou

Nalezeno

Pohled na kosel svatého Prokopa, před ním Moučkův dům, kde se dnes nachází expozice zdejšího Regionálního muzea, vpravo fara. ...

Karlovy Vary

Nalezeno

Malíř zde zobrazil Zámeckou věž, poslední pozůstatek malého gotického hrádku, který nechal vystavět císař Karel IV. Během velkého požáru města v roce 1604 vyhořel a roku ...

Korunní ulice v Praze

Nalezeno

Přestože se obraz objevil na aukčním trhu pod názvem Vinohradská ulice, ve skutečnosti jde o ulici Korunní. Vlevo je vidět vinohradská vodárna. Jde o pozdní dílo ...

Dub v Lánech

Nalezeno

Informaci o stromu z obrazu Otakara Nejedlého ze sbírek chebské GAVU poskytl Jaroslav Michálek z Muzea Sokolov, který se starými stromy systematicky zabývá a před několika ...

Jenštejn

Nalezeno

Pohled na zříceninu hradu Jenštejn přes Dolení rybník. ...

Pohled na vlakové nádraží Praha-Smíchov

Nalezeno

Pohled na severní nákladovou část nádraží Praha - Smíchov. Vpravo je dobře vidět oblouk jedné traťové koleje k železničnímu mostu přes Vltavu mezi Smíchovem a Podskalím. ...

Statek v Čimicích

Nalezeno

Sochař a akvarelista působící v Praze zde zachytil štít v duchu lidového baroka, dnes ovšem přestavěný, v Čimicích v Pošumaví; dodnes však zůstala zachována zeď s ...

Na Otavě (Pohled od Žichovic k Svatoboru)

Nalezeno

Moravcovo plátno od Žichovic pod Rabím směrem na Čepice ukazuje, jak krajina kolem Otavy za 80 let zarostla divokou vegetací. Vrch zcela vzadu je skutečně Svatobor, ...

Továrna v Libni

Nalezeno

Jedná se o komín bývalé vodárny pod usedlostí Bulovka v dnešní Povltavské ulici. Objekty patří bývalé Porghesově továrně. ...

Žlutý dům

Nalezeno

Pohled na později zbořený blok domů v ulicích Pod Slovany (323, 324) a Na Moráni. Existuje kresba s naprosto stejným motivem a přípisem Na Moráni, ovšem ...

Bertramka

Nalezeno

Staré Skvrňany

Nalezeno

Pohled na straré Skvrňany se Škodovkou v pozadí nedlouho před jejcih zničení nálety Američanů na konci 2. sv. války. Z celé obce dodnes přežila jen stará ...

Zámek Žichovice

Nalezeno

Pohled na zámek v Žichovicích od jihu. Vpředu a z levého boku jsou na zámku patrné dva přístavky zbořené kolem roku 1956 (vz foto). "Během podzimu ...

Pohled na Železný Brod

Nalezeno

Pohled na Železný Brod s Jizerou a výraznou dominantou radnice. ...

Siesta. Pod věží

Nalezeno

Motiv z Anežského kláštera z místa, kde původně stávala loď kostela sv. Františka. Dnes na jejím místě stojí novodobá dostavba. ...

Lukavec u Hořic

Nalezeno

Malíř se díval z označeného místa západním směrem přes zatopenou louku. Jasným vodítkem je les po levé straně, který se nazývá Chlum. Celý Lukavec je lesy ...

Bechyňský zámek

Nalezeno

Pohled na zámek od ústí Smutné. ...

Kostel v Úštěku

Nalezeno

Pohled na závěr barokního kostela svatého Petra a Pavla v Úštěku s pomníkem Josefa II. Vpravo hotel Herrenhaus (Panský dům). ...

Kostel sv. Mikuláše se zbořenými kasárnami

Nalezeno

Kasárna z roku 1839, která dala jméno Kasárnímu náměstí (Kasernplatz), dostala v závěru války zásah při náletu 20. dubna 1945, kterému padly za oběť i novogotické ...

Z Chebu (Školní ulice)

Nalezeno

Jeden z drobných Spáčilových obrázků starého Chebu zachycuje místo, které bylo zcela převrstveno novou zástavbou: nároží ulic Mincovní (Münzgasse) a Školní (Schulgasse) za dnešním radničním dvorem. ...

Opravy starého Chebu

Nalezeno

Drobný olej na dřevě Jana Spáčila je svou malířskou bravurou asi nejpůsobivější ze série „studií na místě“, jak někdy psal na jejich zadní straně, v nichž ...

Jedová chýše

Nalezeno

Oblíbený pražský motiv prostranství na křížení ulic Apolinářská a Viničná se svatovojtěšským sloupem - více u obrazu E. A. Longena na stejné téma, kde jsou též ...

Anger v Chebu

Nalezeno

Eduard Pulz působil v Chebu jako středoškolský profesor. Dnes jsou známy pouze tři jeho obrazy s chebskými motivy, ovšem hned dva z nich, kdysi zakoupené Moderní ...

V Hajanech

Nalezeno

Náves v Hajanech u Blatné s kaplí sv. Anny. ...

U chebského hradu

Nalezeno

Domek v Dobrovského ulici (Rahmturmgasse) s Černou věží v pozadí patřil k dnes zbořenému Rejtarskému dvoru (Ausreiterhof) za ním. Do této podoby s výrazným hrázděním byl ...

Pohled na Cheb

Nalezeno

Pohled od řeky směrem ke kostelu sv. Mikuláše s hradem a zástavbou starého města patří k ikonickým pohledům na město, oblíbeným jak malíři, tak i fotografy. ...

Klášterní ulička v Praze

Nalezeno

Klášterní ulička, blíže o motivu u obrazu na stejné téma od J. Matičky. ...

Kostelní schody v Chebu

Nalezeno

Tento motiv se v leptu objevuje i v chebském albu R. H. Schlindenbucha, které vzniklo nejspíš také v roce 1923. K vlastnímu schodišti: pod kostele sv. Mikuláše ...

Motiv z Březnice

Nalezeno

Pohled na kněžiště kostela sv. Ignáce a svatého Františka Xaverského s mostem přes říčku Skalici. ...

Středověk v Chebu

Nalezeno

Tato grafika z chebského alba R. H. Schlinedbucha je téměř doslova (včetně názvu!) okopírovaná podle staršího leptu Fritze Pontiniho Kus středověku v Chebu. Tajemná a temná ...

Sáňkování na Jánském náměstí

Nalezeno

Tento pozoruhodný obraz dokládá, že Franz Dietl byl malířem na chebské poměry mimořádně progresivním, který během studií poznal vývoj moderního umění a dokázal jej reflektovat ve ...

Pohled na Cheb

Nalezeno

Pohled od řeky směrem ke kostelu sv. Mikuláše s hradem a zástavbou starého města patří k ikonickým pohledům na město, oblíbeným jak malíři, tak i fotografy. ...

Před hradní branou (Cheb)

Nalezeno

Liberec byl mezi dvěma válkami vedle Prahy nejvýznamnějším entrem německé kultury v Čechách. V roce 1922 zde vznikla výtvarná skupina Oktobergruppe, jejímiž členy byli malíři Erwin ...

Mlýnská ulice v Chebu

Nalezeno

Václav Kadlec a Bojmír Hutta zde rok po sobě zachytili chátrající domy v Mlýnské ulici (Mühlgasse) svažující se z Jánského náměstí (Johannisplatz) dolů ...

Šlikova ulice v Chebu

Nalezeno

František Pulec je jako malíř zcela nevýznamný, nikoliv náhodou se později profiloval jako pouhý kopista starých mistrů. Tento raný obraz však má přece jen jisté ...

Za Horní branou v Chebu

Nalezeno

Drobný olej zachycuje místo za bývalou Horní branou, po jejímž zboření byla někdy v druhé půli 19. století postavena v ulici 9. května (Schmeykal strasse) ona zvláštní ...

Chebské náměstí

Nalezeno

Město netvoří jen domy a ulice, ale i jeho obyvatelé, kteří tuto hmotná strukturu vytvořili, využívají ji a přizpůsobují svým potřebám. Obě části se nedají ...

Pohled ulicí Elišky Krásnohorské k Jánskému náměstí

Nalezeno

Pohled do ulice Elišky Krásnohorské, bývalé Vohburggasse, v roce 1953 ještě zachované, cca v roce 1961 zcela zdemolované v rámci asanace Chebu. Jak ukazuje doprovodné foto, ...

Jánské náměstí v Chebu

Nalezeno

Horní strana Jánského náměstí - nejstaršího náměstí v Chebu, které bylo centrem původní kupecké osady - už po asanaci a nahrazení zbořených domů novostavbami, jako je ...

Dobrovského ulice v Chebu

Nalezeno

První fáze demolice historického Chebu v Dobrovského, dříve Rahmturmgasse, hned po druhé světové válce. Zástavba v blízkosti hradu vzala pak téměř celá za své, včetně domů ...

Stará Praha

Nalezeno

Dvorek na jižní straně Vlašské ulice, při nároží krátké slepé uličky směřující k jihu - dnes již zastavěný dvěma domy, jedním ze 30. let 20. stol. ...

U Řežabince

Nalezeno

Dům baštýře i strom jsou stále na svém místě, jen stavení prošlo mírnou přestavbou a zřejmě vrba křehká v předním plánu povyrostla a zcela zakrývá pohled ...

Vesnická slavnost na Chodsku (Draženov)

Nalezeno

Náves v Draženově s kapličkou Panny Marie. ...

Podvečer na Vltavě

Nalezeno

Nábřeží u Šítkovské vodárenské věže s pískaři. ...

Restaurace v Troji

Nalezeno

Přívoz mezi Císařským ostrovem a Trojou byl v provozu 1966, pak byl nahrazen pontonovým mostem, který je na obraze nejspíš zachycen. Zhruba stejný pohled zobrazili i ...

Myší díra

Nalezeno

Dnes neexistující slepá ulička (na jejím místě parkoviště), někdy ponechávaná bez názvu, jindy uváděná jako slepá odbočka Kozí ulice nebo jako Mauseloch Gasse - Myší díra. Géza ...

Kostel a fara sv. Ducha

Nalezeno

Ze zobrazené zástavby zůstal jen sám kostel, ve ostatní podlehlo asanaci. ...

Stříbrná Skalice

Nalezeno

Obraz zachycuje východní stranu severní části náměstí ve Stříbrné Skalici, nyní okres Praha - východ. Budova s cibulovitou střešní bání je radnice č.p. 19. První vrata ...

Opuštěný klášter San Giacomo u Dubrovníka

Nalezeno

Klášter sv. Jakuba (Sveti Jakov) se nachází nedaleko stejnojmenné oblíbené pláže. ...

Aréna v Rondě

Nalezeno

V Lisabonu

Nalezeno

Záběr byl pořízen z horního patra nebo střechy budovy na nároží Avenida da Liberdade a Praca dos Restauradores v centru Lisabonu, která dnes slouží jako vyhledávané ...

Jindřichův Hradec

Nalezeno

Rondel jindřichohradeckého zámku přes řeku Nežárku s dodnes stojícím domem. ...

Příhrádek v Pardubicích

Nalezeno

Nádvoří tzv. "Příhrádku" v Pardubicích. Středověké opevněné předpolí zámku se zbytky nejstarší městské fortifikace bylo významným prvkem v komunikačním plánu města. Tzv. Příhrádek, na plánech z 18. ...

Karlovy Vary

Nalezeno

Pohled z promenády Stará louka přes Teplou do Vřídelní ulice s kostelem sv. Máří Magdalény v pozadí. ...

Pohled na Jičín

Nalezeno

Pohled od jihu na centrum Jičína se zbytky městských hradeb v popředí, zatímco v pozadí je vlevo Valdštenský palác, uprostřed presbytář kostela sv. Jakuba Většího, před ...

Pohled na Emauzy

Nalezeno

Podzimní Malá Strana

Nalezeno

Vrtbovská zahrada s Braunovou sochou Apollona s kostelem Panny Marie Vítězné. ...

Pohled na Emauzy

Nalezeno

Věž kostela sv. Klimenta v Praze

Nalezeno

Pohled Novomlýnskou ulicí na věž kostela sv. Klimenta v Praze. ...

Hrad Rabí

Nalezeno

Pohled ze svahu vrchu Březiny při silnici na Horažďovice zhruba na úrovni kostela sv. Jana Nep. Oproti dnešku na panoramatickém pohledu chybí dům se štítem, který ...

V ohbí řeky (Tříkrálka)

Nalezeno

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy. Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic. V minulosti sloužil ...

Dvůr s bílým koněm

Nalezeno

Páté nádvoří Anežského kláštera; nižší dvoupodlažní budova vlevo (souběžná s Vltavou, Géza Včelička ji nazývá "obytným přístavkem An. kl. ze 17. st.") a konvent vpravo dodnes ...

Lázně Mšené

Nalezeno

Obraz zachycuje čilý ruch před lázeňským domem Dvorana v Lázních Mšené. Jde o malé lázně v údolí Mšenského potoka na východě obce Mšené-lázně v okrese Litoměřice. ...

Nádvoří domu v ulici U Staré školy

Nalezeno

Dvůr domu čp. 154 v ulici U Staré školy zbořeného v roce 1911. ...

Cukrovar v Libáni

Nalezeno

Vlečka dnes již neexistuje, ale některé zachycené budovy stojí dodnes - "most", ten je však dnes obložen plechem, nebo budova vpravo, jíž projíždí vagón, se zvláštním ...

Přívoz v Troji

Nalezeno

Pohled na Troju ze Stromovky u tehdejšího přívozu. Oblíbený motiv, který se objevuje i v díle Rudolfa Kremličky či Otakara Kerharta. ...

Na periferii

Nalezeno

Nedatovaný obraz Josefa Multruse s pohledem na Hlubočepský viadukt, jedno z oblíbených pražských malířských témat. ...

Vyšehradský přístav

Nalezeno

Čertovka

Nalezeno

Rybník v Kolovratech

Nalezeno

Návesní rybník v Kolovratech. ...

Hrad Pernštejn

Nalezeno

Pernštejn je dnes tak ukryt, že není prakticky odnikud vidět. ...

Lesní samota (Staré Bělidlo)

Nalezeno

Most v Písku

Nalezeno

Na Františku

Nalezeno

Pohled ke zdi kláštera na Františku na parčík, na jehož místě byla později vybudována hříště. Géza Včeliča ve své knize Pražské tajemství uvádí, že na tomto ...

Za sv. Haštalem

Nalezeno

Obraz spojující naivizující stylizaci malebného staropražského zákoutí s několika reálnými detaily z doby svého vzniku, jako je popelnice vzadu u domu, žebřík u lucerny a dva ...

Haštalský plácek

Nalezeno

Dům s freskou ve štukovém rámci zcela vpravo je kostnice s barokní kaplí Nejsvětější Trojice z dob, kdy kostel sv. Haštala obklopoval hřbitov, zrušený v roce ...

Klášterní ulička

Nalezeno

Klášterní ulička, blíže o motivu u obrazu na stejné téma od J. Matičky. ...

Z Plzně

Nalezeno

Pohled na Masné krámy ještě před rekonstrukcí (1967-71, při ní zaniklo rozetové okno v průčelí) s Vodárenskou věží, vzadu vykukuje špička věže sv. Bartoloměje. ...

Cementárna v Podolí I

Nalezeno

V roce 1945, kdy Beneš namaloval tento akvarel, už podolská cementárna nefungovala. Provoz se začal utlumovat již ve třicátých letech, kdy byl lom téměř vytěžen. Změnily ...

Červánek na periferii

Nalezeno

Nesignovaný obraz, který se  objevil na aukčním trhu připsaný Antonínu Waldhauserovi s datací do 80. let 19. st. Jedná se výtopnu a točnu pro lokomotivy, tvořící ...

Svitávka

Nalezeno

Svitávka ze Svitavského kopce, vlevo vzadu Kunštát. ...

Klášterní ulička I

Nalezeno

Klášterní ulička mezi Anežským klášterem a blokem dnes neexistujících domů podél nábřeží, na  konci zahybající doleva. Zanikla někdy v 60. nebo 70. letech a dnes je ...

Staropražské zákoutí

Nalezeno

Dvorek na jižní straně Vlašské ulice, při nároží krátké slepé uličky směřující k jihu - dnes již zastavěný dvěma domy, jedním ze 30. let, druhým z ...

Na Kampě

Nalezeno

Říční ulice u Čertovky ...

U sv. Apolináře - Jedová chýše

Nalezeno

Téměř stejný motiv zachytil na svém obraze z r 1915 E. A. Pittermann, proto zde můžeme téměř doslova převzít text od tohoto obrazu. Malíř zachytil prostranství ...

Domky ve Vršovicích na stráni se záložnou

Nalezeno

Dům ve Smolenské ulici ve Vršovicích. Bydlela v něm paní Drobná, z jejího rodu byl starosta Vršovic Václav Drobný. Z domu se dnes dochovala jenom portálová ...

Máchovo jezero

Nalezeno

Obraz je malován z místa pod Jarmilinou skálou z cesty nazvané Jarmilina stezka vedoucí od tenisových kurtů zadem k pláži ve Starých Splavech. ...

Emauzy

Nalezeno

Zimní pohled na vybombardovaný kostel Panny Marie a kapli sv. Kosmy a Damiána před ním. Vlevo vzadu vykukuje dvojvěží kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce K. I. ...

Předjaří v Holešovicích

Nalezeno

Pohled Strojnickou ulicí na křižovatku s Dukelských hrdinů, rohový dům č. p. 568 (dnes v přízemí restaurace Valcha), vlevo železniční most. ...

Zimní vycházka mateřské školky

Nalezeno

Pohled za zeď na začátku Řásnovky do dvora domu U Roubíčků - bývalého klášterního hřbitova, nyní zahrady mateřské školky, těsně přiléhající k Anežskému klášteru. Školka vznikla ...

Nový Svět

Nalezeno

Pohled vzhůru Černínskou ulicí, vzadu je vidět kostel kapucínského kláštera Panny Marie Andělské a za ním vykukuje věž Lorety. Současná situace je téměř stejná jako v ...

V poledne u Podolského lomu

Nalezeno

Obraz vznikl před rokem 1947, kdy v prostoru bývalého vápencového lomu vyrostl evangelický kostel podle projektu architekta Pavla Bareše, který na obraze ještě není zobrazen. ...

Kostely sv. Salvátora a Františka v zimě

Nalezeno

Obraz, ve sbírkách GHMP vedený pod chybným názvem Kostel sv. Barbory, zpodobuje gotické závěry kostelů sv. Františka (vlevo) a sv. Salvátora v klášteře sv. Anežky České. ...

Kostel ve Slavoníně

Nalezeno

Kostel sv. Ondřeje ve Slavoníně, historické obci, v roce 1919 začleněné do Olomouce. ...

Sv. Vít od Nového Světa

Nalezeno

Obraz vedený pod názvem Praha zachycuje pohled na katedrálu přes malebné domky Nového Světa. ...

Cheb - opravné práce

Nalezeno

Malíř Jan Spáčil programově v letech 1953 - 1965 zobrazoval asanaci a rekonstrukci Chebu. Zde zobrazil ústí Kamenné ulice od kostela sv. Bartoloměje (zeď vpravo) s ...

Starý Smíchov

Nalezeno

Vedle Petržilkovské vodárenské věže je budova Petržilkovských mlýnů, nahrazená někdy během 1. světové války dnešní budovou (ta sloužila původně Regulační komisi). Barokní budova vlevo je Dienzenhoferův ...

Zima pod Emauzy

Nalezeno

Nedatovaný obraz (50. léta?) zachycuje pohled ulicí Pod Slovany a dále Václavskou. Dům vlevo (323, za ním je ještě skryt 324) již nestojí, stejně jako domy ...

Přívoz v Troji

Nalezeno

Trojský přívoz mezi Císařským ostrovem a Trojou se nacházel v místě dnešní Trojské lávky. Poprvé je doložen 1892, naposledy byl v provozu 1966, kdy sloužil zejména ...

Kostelík Na prádle

Nalezeno

Vše podstatné o tomto motivu bylo řečeno u obrazu malovaného ze stejného místa od mnohem slavnějšího Karla Holana (viz záložka dole). Holan ho maloval v roce ...

Kluziště na Letné

Nalezeno

Obraz zachycuje dětské hřiště při okraji parku na Letné, kde se kříží Kostelní ulice s ulicí Františka Křížka (v těch časech zvaná Fr. Planínkové). Kromě dětského ...

Klínec

Nalezeno

U libeňského přístavu

Nalezeno

Pohled na Vltavu z Bílé skály. ...

Anežský dvůr

Nalezeno

Pohled na starou gotickou věž Anežského kláštera z druhého nádvoří. Pohled dnes zakrývá loď kostela sv. Františka, nově vztyčená při renovaci. ...

Řipská ulice

Nalezeno

Vlevo bývalé kino Slavie (Řipská 24), dnes billiardová herna. ...

Nádvoří strakonického hradu

Nalezeno

Anežský klášter

Nalezeno

Feikl své obrazy nedatoval a tenhle mohl vzniknout v širokém časovém rozpětí někdy mezi lety 1910 - 1940. Jde o pohled Klášterní uličkou před jejím zabočením ...

Stará Praha (Řásnovka)

Nalezeno

Branka domu U Roubíčků, který stál uvnitř dvora a byl zbořen 1940. Géza Včelička v knize Pražské tajemství uvádí, že zde pan Burda prodával uhlí a ...

Perucovka

Nalezeno

Pohled na Strojní přádelnu, tkalcovnu a barvírnu Bratři Perutzové v Libni, která stávala na jižním okraji libeňského ghetta mezi Voctářovou a Vojenovou ulicí, od bývalého Dolního nádraží v ...

Křižovatka

Nalezeno

Pohled na hlubočepský viadukt ze skály lomu. ...

Zimní krajina

Nalezeno

Kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě přes řeku Jizeru. Stejný motiv ze stejného místa zachytil v roce 1972 Josef Jíra. ...

Řásnovka

Nalezeno

Branka domu U Roubíčků, který stál uvnitř dvora a byl zbořen 1940. Géza Včelička v knize Pražské tajemství uvádí, že zde pan Burda prodával uhlí a ...

Na Vltavě u Bráníka

Nalezeno

Motiv cementárny v Podolí na místě dnešního plaveckého stadionu. Ze stejného místa přes Vltavu ho zachytil František Charvát, drobný žlutý dům vlevo (ve skutečnosti má dva ...

Starý pivovar v Braníku

Nalezeno

Pohed do Branické ulice, vlevo Dominikánský dvůr se zvonicí, kde se nacházel tzv. Starý pivovar. Poloha byla zhruba určena, zbývá doplnit současné, případně historické foto. ...

Most přes Čertovku

Nalezeno

Původní podoba soutoku Čertovky a Vltavy; zahrada patřila k Michnovu paláci a následně tedy k c. k. zbrojnici, která v něm sídlila od roku 1767. ...

Stará Výtoň

Nalezeno

Scéna z pražského Podskalí, které téměř celé podlehlo asanaci. proto je s podivem, že někter domy na obraze dosud stojí. Dům s oknem ve štítu je ...

Břevnov

Nalezeno

Malíř stál v uličce mezi tehdejšími zdmi staré zástavby pod břevnovskou návsí. Obraz je zřejmě z 20.let. Vlevo je roh tehdejšího domu čp.18, zbořeného 1952, kdy ...

Kostel sv. Františka

Nalezeno

Pohled na Anežský klášter od východu - správněji by měl název znít: Kostely sv. Salvátora (vpravo) a sv. Františka. Obraz z doby stavby (nebo spíše jejího ...

Žně v Katovicích

Nalezeno

Malíř si svůj stojan postavil u cesty cesty podél Otavy. Výhled dnes cloní novostavby z  doby po roce 2000, ale kostelní věž a střecha jeho lodi ...

Škola

Nalezeno

Rudolf Vejrych zde zobrazil funkcionalistickou budovu Veřejné obchodní školy, dnešní Obchodní akademie, v Praze na Vinohradech na rohu Vinohradské a Blanické ulice, postavenou v roce 1925 ...

Areál kláštera sv. Anežky

Nalezeno

Obraz s motivem dnes neexistujícího bloku domů Na Františku zobrazuje dům č. 829 s obrysem zbořeného domu č. 828 na fasádě; vpravo je zeď Anežského kláštera ...

Libeňské ghetto

Nalezeno

Blok nejstarších židovských domů ve Voctářově ulici z 2. pol. 17. století a z roku 1840. Vpravo začíná dnešní Koželužská ul., dříve Riegrova.  Domy byly odstraněny ...

Kostel ve Štolmíři

Nalezeno

Na jedné ze svých slavných dřevěných destiček ze sbírky Augusta Švagrovského, dnes uložených v roudnické galerii, zachytil Slavíček Kostel sv. Havla ve Štolmíři, odkud pocházela Slavíčkova ...

Příjezd na most (Eliščin most)

Nalezeno

V roce 1906 Slavíček hned dvakrát zobrazil předpolí Mostu Františka Josefa I., lidově zvaného podle jeho manželky Albžběty Eliščin most (Alžběta=Elisabeth), z vyvýšeného místa - cesty ...

Viadukty na Žižkově

Nalezeno

Pohled do Husitské ulice na Žižkově na dva železniční viadukty, tzv. Velkou  a Malou Hrabovku. Spodní byl součástí tzv. Hrabovské spojky a byl odstraněn v roce ...

Žampašský viadukt

Nalezeno

Jan Slavíček tu zobrazil nejvyšší kamenný železniční most v Čechách, zprovozněný v roce 1900. Nejspíš stál na protější straně Kocourovského údolí, než je zobrazená část mostu, které ...

Na Štvanici

Nalezeno

Na jednom ze svých skvostných drobných olejů malovaných na dřevěné destičky, na nichž skicovitým způsobem dokázal vystihnout atmosféru často pochmurného počasí, zobrazil Slavíček dřevěný most na ...

Kostel ve Fécamp

Nalezeno

V roce 1907, kdy mu bylo již 37 let, odjel Slavíček na svou první významnější studijní cestu do Francie v rámci stipendia K. Mohr-Piepenhagenové. Z cesty ...

Krajina v Srbsku

Nalezeno

Pohled na Lom Srbsko Pražská železářská ze sbírek Alšovy jihočeské galerie (název, pod nímž je ve sbírkách, je poněkud zavádějící - lépe asi Krajina u Srbska); ...

Zbraslavská silnice

Nalezeno

Dnes již neexistující silnice a topolová alej mezi Lahovicemi a Zbraslaví (s průhledem na věž tamního zámku) zanikla vybudováním výpadovky na Strakonice. ...

Motiv z Krkokonoš

Nalezeno

Na obrazu je chalupa čp. 115 v Obřím dole (Pec pod Sněžkou, osada Obří Důl), místním známá jako Rubena (bývalo to rekreační zařízení tohoto podniku). V ...

Pěčínský kostelík

Nalezeno

Zákoutí na Klárově

Nalezeno

Dům v ulici U lužického semináře 116/48. ...

Bastia

Nalezeno

Bastia byla dlouho hlavním městem Korsiky, teprve v roce 181 ho Napoleon přenesl do svého rodiště Ajaccia. Dominantou města založeného Janovany je citadela nad starým přístavem. Obraz ...

Podolská cementárna

Nalezeno

Pohled na dnes neexistující Podolskou cementárnu na místě dnešního plaveckého stadionu. V centru Marvánkova obrazu je budova kruhové pece s komínem na polygonálním půdorysu. Na historické ...

U sv. Apolináře - Jedová chýše

Nalezeno

Jeden z malířů Osmy Emil Artur Pittermann - Longen tu zobrazil prostranství na křížení ulic Apolinářská a Viničná se svatovojtěšským sloupem a v pozadí s legendární ...

Ronde Lutherse Kerk v Amsterdamu

Nalezeno

Ronde Lutherse Kerk je bývalý luteránský kostel u kanálu Singel. Vyznačuje se svou výraznou kupolí pokrytou měděným plechem. Od roku 1935 slouží pouze jako koncertní síň. ...

Třeboň - nádraží

Nalezeno

Strážní domek u vlakového nádraží v Třeboni (pohled na východ). Patrová budova stále stojí, budovy vlevo jsou přestavěné. ...

Diokleciánův palác ve Splitu

Nalezeno

Krajina s mostem (Ronov nad Sázavou)

Nalezeno

Obraz byl v roce 2009 prodán v aukci pod nic neříkajícím názvem Cesta do vsi s údajem, že pochází z významné sbírky Bohuslava Duška. Roman Prahl ...

Zámek v Jindřichově Hradci

Nalezeno

Jeden ze série Chittussiho poněkud akademických pohledů na česká města. ...

Cementárna v Braníku

Nalezeno

Na místě dnešního plaveckého stadionu v Podolí stála jedna z prvních cementáren v českých zemích, jež využívala vápenec z nedalekých branických lomů. Obě dvě lokality zachytil Bohumil Kubišta ...

Na Kampě

Nalezeno

Václav Sivko tu lehkou tušovou kresbou zachytil stejný motiv, který najdeme i na realistickém obraze "malíře Kampy" Jaro Procházky. Od 50. let do revoluce měl ve ...

Kampa

Nalezeno

Ve čtyřicátých letech 20. století docházel do malostranského ateliéru Josefa Sudka mladý Václav Sivko. Podobně jako mnohé další i jeho podporoval slavný fotograf v uměleckém rozvoji. ...

Otava v Písku

Nalezeno

Pohled od jezu u bývalého Drátovského mlýna (budova vlevo) a dále pokračující Svatotrojická ulice, která je dnes již zaniklá. Za starým mostem jsou vidět domy na ...

Pařížský parlament

Nalezeno

Tichý zde přes Seinu zobrazil pravou část průčelí Palais Bourbon, sídla francouzského parlamentu s fragmentem Pont de la Concorde, který byl jen krátce před tím (1930-32) ...

V zatáčce

Nalezeno

Raný obraz Vladimíra Hanuše z roku, kdy byl už věku 27 let  po několika pokusech konečně přijat na pražskou akademii. Předtím si v druhé polovině 80. let ...

Most v Gelnici

Nalezeno

V roce 1919 podnikl Rudolf Kremlička jako člen umělecké výpravy, vyslané tehdejším Památníkem odboje, cestu na slovenský venkov do oblasti kolem Spišské Nové Vsi. Zde bylo ...

Okoř

Nalezeno

Zřícenina hradu Okoř. Pohledu od západu do hradního jádra dominuje nezaměnitelná podoba torza věže se starší gotickou kaplí v přízemí. ...

Nový Cheb

Nalezeno

Malíř, spjatý s oficiální sorelou 50. let, tu zobrazil křižovnický kostel sv. Bartoloměje rok po jeho rekonstrukci, která však souvisela i s nešťastnou sanací jeho okolí ...

Kostelík Na prádle

Nalezeno

Kostelík sv. Jana Křtitele Na prádle získal své přízvisko poté, co byl za josefínských reforem zrušen a stala se z něj prádelna, později mechanická čistírna koberců. ...

Karolina

Nalezeno

Pohled na dnes již neexistující koksovnu Karolina. Zcela vlevo funkcionalistická budova uhelného prádla, stržená na konci 80. let. Jáma Karolina byla nejstarší ostravskou šachtou. Hloubena byla od ...

Vojenská plovárna v Písku

Nalezeno

Otec Jaroslava Krále si v Písku pronajal hospodářský dvůr a malíř zde střídavě pobýval až do roku 1916, kdy se rodina odstěhovala do Brna. Tento expresivně ...

Náves v Hajské

Nalezeno

Kaplička v Hajské, malé vesnici, která je součástí Strakonic a kde mj. měl chalupu František Ronovský, který odtud čerpal své motivy z vesnického života. Ullrych se ...

Étretat

Nalezeno

Pláž v normandském městečku Étretat se skalním obloukem vybíhajícím do moře Porte d'Amont. Trampota zde pobýval spolu s Rudolfem Kremličkou, který tento slavný motiv také zachytil. ...

Z Palerma

Nalezeno

Obraz z Kerhartovy cesty na Sicílii v roce 1927 zobrazuje kostel San Giovanni degli Eremiti s výraznými červenými kupolemi v duchu normansko-arabské architetury 12. st. Vznikl ...

Pod Slovany

Nalezeno

Pohled do Trojické ulici s kostelem Nejsvětější Trojice je dnes takřka stejný jako na akvarelu Fr. Vobeckého z 50. let (?). Pouze zmizel funkcionalistický portálek se ...

Ulička pod Karlovem

Nalezeno

Krásný obraz, krásné místo, stranou ruchu města a turismu. Klasický kandelábr z obrazu už tu sice nenajdeme a místo něj stojí moderní lampa, ozdobné zábradlí nahradilo ...

Můstek

Nalezeno

Kresba z konce 40. let ještě v duchu Smetanovy tvorby z období Skupiny 42 zobrazuje spodní stranu Václavského náměstí s pohledem do ulice 28. října. ...

Kostelík a zvonice v Nepřívěci

Nalezeno

V 50. letech maloval Jan Smetana krajiny v pseudoimpresionistické manýře, jako je tato krajina z Nepřívěce ve východních Čechách s barokním průčelím kostela Nalezení svatého Kříže ...

Alej v Luhačovicích

Nalezeno

Tato Alej v Luhačovicích je alej vedoucí k Lázeňskému divadlu,místo se myslím moc nezměnilo,i když v lázních proběhly rozsáhlé sadové úpravy v minulých letech. ...

Bělčická humna

Nalezeno

Svůj malířský stojan F. V. Mokrý umístil na kraj města Bělčice, na kopec u dnešního Zemědělského družstva. Zachytil pohled na skladbu zdejších usedlostí, k nímž náleží ...

Pohled na Vltavu z Letné

Nalezeno

V 50. letech maloval Hejna svým expresivním stylem krajiny pro obživu, nejčastěji z Prahy a blízkého okolí. Zde je zobrazen pohled na Vltavu z Letné zhruba ...

Moje česká chaloupka na Křivoklátě

Nalezeno

Alois Kalvoda zde namaloval svůj domek, tzv. chaloupku, na Křivoklátě v sousedství domku houslového virtuoza Ferdinanda Lauba, který r. 1905 zakoupil a kde v roce 1912 ...

Z Poohří

Nalezeno

Krajina s viaduktem

Nalezeno

Poněkud atypická Fillova krajina s hlubočepským viaduktem se před časem objevila na aukčním trhu. V nabídce se odkazovalo na na výstavu Neznámý Emil Filla v roce ...

Špalíček v Chebu

Nalezeno

V roce 1955, dva roky před svou smrtí, namaloval stařičký Viktor Stretti v duchu své topografické malby i chebský Špalíček. Nevíme, co ho k tomu vedlo ...

Park ve Veltrusích

Nalezeno

Drobnější, skicovitě pojatý obrázek zobrazuje zadní stranu zámku otevřenou dlouhému průhledu v anglickém parku až k malému rybníčku. ...

Na řece Otavě

Nalezeno

Další ze Špálových slavných pohledů na Otavu. Obraz byl pořízen z levého břehu Otavy cca 6 km pod Pískem v lokalitě chatové osady Krkáčov (http://krkacov.euweb.cz/), která ...

Mlýn na Otavě

Nalezeno

Jez stále existuje, mlýn už ne, byl zbořen při napouštění přehrady v roce 1960. Nejde však o Panský mlýn, ale o Tlučkův mlýn, a v době ...

Lomy u Srbska

Nalezeno

Ve dvacátých letech Špála opakovaně maloval údolí Berounky u Srbska, včetně zdejších lomů. Tento je asi největší, přesně se nazývá Lom Srbsko Pražská železářská. ...

Hvar

Nalezeno

Hvar je historické město na stejnojmenném ostrově. Hallegger zde zobrazil pohled od jedné z dominant města - Vévodského paláce (Kneževa palača, dnes hotel Palace) přes chráněný ...

U Plzeňského pivovaru

Nalezeno

Drobná popisná veduta zobrazuje zasněženou cestu k soutoku Radbuzy a Mže podél stadionu Viktorie Plzeň, tzv. Štruncovy sady. Přes řeku jsou vidět budovy pivovaru. ...

Split

Nalezeno

Hallegger zde v expresivním kokoschkovském stylu zobrazil splitské nábřeží (Riva) s Monumentální fontánou z 80. let 19. st. (Nejen že byla monumentální, také se tak oficiálně ...

Pískaři na Labi

Nalezeno

V knize Malíři Litoměřicka, Oldřich Doskočil, svazek 5, Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice, 2000, s. 69, kde je uveřejněna skica k obrazu, se píše: "Podle Kletzlova popisu ...

Kapucínský klášter ve Znojmě

Nalezeno

Dvě historické dominanty Znojma: průčelí kapucínského kostela sv. Jana Křtitele a Vlkova věž v pozadí, poslední zbytek městského opevnění. Obraz v naivizující stylizaci výborně vystihuje atmosféru ...

Ze starého Bubenče

Nalezeno

Stará Bubeneč se proměnila a z této scenérie existuje už jen dům zcela vpravo (Wolkerova 40). ...

Hrad Cornštejn

Nalezeno

Na aukčním trhu se obraz objevil pod názvem Hrad Bítov, ve skutečnosti jde ovšem o pohled na Cornštejn, který se nachází kilometr a půl od něj ...

Železárny na Kladně

Nalezeno

Z Tišnova

Nalezeno

Nedatovaný motiv s tišnovským klášterem. ...

Vítochov

Nalezeno

Pohled na kostel sv. Michaela ve Vítochově. ...

Blatná

Nalezeno

Stanice Lhotka u Mělnika

Nalezeno

Stanici se podařilo určit, už jen doplnit současné foto z pohledu malíře. Podle fotografií, které jsou na webu, se zdá, že menší budovy vlevo od stanice ...

Kostelík u Sušice

Nalezeno

Pohled na kostelík sv. Vavřince ve Zdouni u Tedražic. ...

Letní den (Rožďalovice)

Nalezeno

Letní scéna u říčky Mrliny. V pozadí lobkovický zámek a kostel sv. Havla. ...

Josefovská ulice

Nalezeno

Josefovská ul. vedla na místě dnešní Široké ulice. ...

Sokolovská ulice č. 13, Karlín

Nalezeno

Sokolovská 13 označuje jeden z domů v přední části obrazu, který se po povodni zřítil a byl s celým blokem zbořen. Dnes je na jeho místě ...

Zlatá Koruna

Nalezeno

Pohled do křížové chodby kláštera Zlatá Koruna. ...

Pohled na Radčana v Paběnicích

Nalezeno

Správný název příslušné části obce Paběnice je Račana. ...

Na Novém Světě

Nalezeno

Pražský motiv z Nového Světa; domy dodnes zůstaly téměř přesně v tom stavu jako v době vzniku obrazu. ...

Pohled na kostel v Paběnicích

Nalezeno

Scénu lze dobře identifikovat podle hřbitovního kostelíku sv. Jakuba většího. Kostel se dnes ztrácí v zeleni, ale dům zcela vpředu zůstal dodnes zachován v relativně stejné ...

Nádraží v Plzni

Nalezeno

Pohled na nádraží skrz dnešní Americkou třídu; chalupy vpravo stojí na místě Mrakodrapu, který byl postaven krátce po vzniku kresby (1924), za ním Wilsonův most (1913). ...

Ze starých Střešovic (Norbertov)

Nalezeno

Pohled z ulice Střešovické ke kostelu Sv. Norberta přes budovu střešovické školy. ...

Pohled na Hradčany

Nalezeno

Pohled na Hradčany je pravděpodobně zobrazený z Vlašské ulice vedoucí na Petřín. Střecha za zdí pak s největší pravděpodobností patří do dnešního areálů nemocnice pod Petřínem ...

Emauzy

Nalezeno

Porovnáme-li tehdejší situaci se současným stavem, motiv se změnil ve dvou etapách. V té první se proměnila urbanistická situace - vzniklo náměstí Pod Emauzy architekta Bohumila ...

Horažďovice

Nalezeno

Přestože obraz má přípis Prácheň, jedná se o pohled na Horažďovice; historický vrch Prácheň s hradem a kostelem sv. Klimenta se nachází více vpravo, mimo záběr ...

Kostel sv. Havla v Poříčí n. S.

Nalezeno

Místní malíř Václav Pavlík tu zobrazil románský kostelík sv. Havla - jeho podoba se dodnes nezměnila, pouze apsida je jinak barevná, kostel je víc zarostlý stromy ...

Cementárna v Podolí

Nalezeno

Známý motiv cementárny, zachycený hned několika malíři. ...

Kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí n. S.

Nalezeno

Pohled na starobylý kostelík sv. Petra a Pavla z 11. století. Zamračená krajina, hnědavá pole, rozmoklá cesta a stromy bez listí evokují atmosféru konce zimy, kdy ...

Freyung

Nalezeno

Náměstí Freyung s klášterem Skotů (Schottenstift) v centru Vídně. ...

Zelný trh

Nalezeno

Motiv z centra Brna, situace se zde už zcela proměnila. ...

Bratislavská radnice

Nalezeno

Drobnopisná veduta v autorově typickém stylu zobrazuje jeden z nejvýraznějších a nejpopulárnějších motivů historického jádra Bratislavy. Přesto je cenná díky přesné dataci i pečlivému zachycení detailů ...

Staroboleslavská brána

Nalezeno

Kresba zachycuje Staroboleslavskou bránu ve Staré Boleslavi, pozůstatek původního opevnění města z doby před rokem 1378. Nedatovaná kresba musela vzniknout před rokem 1943, kdy byly zbořeny ...

Odpoledne na zámku Dětenice

Nalezeno

Průčelí zámku, který se dnes stal populární turistickou destinací, lze snadno identifikovat a na webu dohledat četné fotografie téměř přesně ze stejného místa, které dokládají proměnu ...

Chalupy v Paběnicích

Nalezeno

Vesnická scéna monumentálního formátu. Do Paběnic autor často zajížděl. Skica k obrazu reprodukována v monografii Antonína Matějčka z roku 1941 pod číslem 73 a na přebalu ...

Krajina u Jičína

Nalezeno

Panorama s vrchy a hrady Českého středohoří. Kopce na horizontu jsou zprava Kumburk, Bradlec, Tábor (za ním Kozlov), Trosky, před nimi vrch Železný u Železnice. Na ...

Starý zámek v Ratboři

Nalezeno

Tzv. starý zámek v Ratboři,  sousedící s Radimského Pašinkou, už po Kotěrově přestavbě z let 1912-15.  Radimský se v roce 1918 vrátil do Čech; obraz tedy ...

Zámek v Měcholupech

Nalezeno

Měcholup je několik, včetně těch, jež jsou dnes součásti Prahy, zde se však jedná o Měcholupy v okrese Klatovy, kde se nachází zámek přestavěný ze starší ...

Karlovarská promenáda

Nalezeno

Precizně provedená veduta zachycuje původní empírovou vřídelní kolonádu pod děkanským kostelem sv. Máří Magdalény na pravém břehu říčky Teplé. Motiv byl dohledán jak na mapě, tak ...

Zámek v Nových Dvorech

Nalezeno

Ungelt s kostelem sv. Jakuba

Nalezeno

Obrázek, byť motiv je zcela jasný, jsme do databáze zařadili z dokumentárního hlediska, neboť obsahuje mnoho zajímavých reálií. Vpravo Dům U Černého medvěda s nárožním domovním ...

Motiv z Benátek

Nalezeno

Malířka stála na Fondamenta Ognissanti v místě, kde je mostek a kanál se láme v pravém úhlu doprava. Chrám v pozadí se zvonicí je Chiesa San ...

Krajina z Étretatu

Nalezeno

Známý motiv hlavní pláže v normandském městečku Étretat, proslulém díky svým bílým útesům, které zobrazilo i mnoho slavných malířů (Courbet, Boudin, Monet). Pláž je vymezena dvěma ...

Ze Stožic

Nalezeno

Pohled na širokou cestu procházející Stožicemi se strouhou místo kanalizace uprostřed. Nízký domek vlevo zůstal dodnes beze změn, dva domy vpravo také odpovídají těm na obraze. ...

Kostel sv. Ondřeje v Kolovratech

Nalezeno

Místo bylo určeno jako kostel sv. Ondřeje v Kolovratech v Praze 10, Bubeníček působil v nedaleké Uhříněvsi. Dnes kolem vede frekventovaná silnice.   ...

Pohled na Uherské Hradiště

Nalezeno

Přestože obraz se před časem objevil na aukčním trhu pod názvem Pohled na Přerov, jedná se o pohed na Uherské Hradiště z lokality velkomoravského kostela Uherské ...

Bílý most ve Špindlerově Mlýně

Nalezeno

"Bílý most" ve Špindlerově Mlýnu. Pohled z pravého břehu přes Labe na náměstí. ...

Žahourův mlýn

Nalezeno

Oustějovská kaplička pod starou lípou

Nalezeno

Vystaveno na Souborné výstavě děl u příležitosti 80. narozenin, Mladá Vožice, červenec - srpen 1951, č. 159 s datací 1942. Při prodeji obrazu datace 1949 z ...

Zvonička v Ježově

Nalezeno

Zvonice na návsi v Malém Ježově nedaleko Mladé Vožice. V roce 1942 malval náves v Malém Ježově (33 x 50 cm) - jde o stejný motiv? ...

Oustějovská kaplička

Nalezeno

Kaple Panny Marie v malé osadě Ústějov u Mladé Vožice při polní cestě do Radvánova, pochází z roku 1812, kdy byla postavena Danielem Krchem na místě ...

Železný Brod

Nalezeno

Ve svém charakteristickém stylu tu autor zachytil pohled na kostel sv. Jakuba Většího s dřevěnou zvonicí u zákrutu Jizery. Stejný motiv téměř přesně ze stejné pozice ...

Malý mlýn (Mlejnek) na Rokytce

Nalezeno

Malý mlýn, též zvaný "Mlejnek" č. p. 30 a 31 stával na pravém břehu Rokytky v zaniklé Mlýnské ulici. Ta se ústila do dnešní Zenklovy ulice ...

Bošilec - Blata

Nalezeno

Pohled na kostelík sv. Martina přes Bošilecký rybník, jeden z nejstarších u nás (doložen již 1355). Cibuli věže si malíř oproti realitě poněkud prodloužil... Domky v ...

U Břevnova

Nalezeno

Malíř stál na hraně pláně mezi Ladronkou a Spiritkou a zachytil situaci směrem na východ. Vidět je Spiritka, za ní schovány Kneislovka a Hybšmanka. Vlevo od ...

Svratecký kostel

Nalezeno

Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele ve Svratce. Zdá se, že polohu se podařilo určit přesně, chybí jen doplnit současný pohled, případně další zajímavé údaje. Vystaveno na ...

Pošta ve starém Bítově

Nalezeno

Bítov - poddanské městečko, později vesnice pod hradem Bítov - zanikl s napuštěním vranovské přehrady a Nový Bítov byl vybudován o něco výše. O stavbě přehrady ...

Náměstí v Ratajích nad Sázavou

Nalezeno

Obraz ukazuje v pohledu od západu svažité náměstí v Ratajích nad Sázavou (okres Kutná Hora). Domy zachycené na levé (severní) straně náměstí byly v průběhu 20. ...

Pohled na Gruž

Nalezeno

Jeden z několika málo známých Fillových obrazů z Gruže ve fauvistickém duchu. Filla ho namaloval během letního malířova pobytu v dalmatském Dubrovníku, kam cestoval se svým přítelem spisovatelem ...

Kamenný most v Krsicích

Nalezeno

Klasicistní most přes řeku Skalici. Stejný motiv zachytil v roce 1930 Miloslav Holý. Zdá se, že Beneš most zobrazil z druhé strany, nicméně charakteristické stavení s ...

Večer u kozlovského křížku

Nalezeno

Křižovatka polní cesty a silnice z Kladrub. V pozadí kopce Na Kobylinkách a Radlín u vsi Svaté Pole nad Horažďovicemi. Strom vlevo může být jeden z ...

Pradlena v Chaloupkách

Nalezeno

Publikováno v diplomové práci Hany Krubnerové (A. Moravec a Sdružení jihočeských výtvarníků, FF UP Olomouc, 2012, s. 87, s. 134), zde s malým písmenem u slova ...

Pohled na Kašperské Hory

Nalezeno

Pohled na Kašperské Hory od jihozápadu z doby, kdy sem malíř po deset let pravidelně zajížděl a na objednávku ředitele muzea Emanuela Boušky maloval obrazy již ...

Ve Strašicích u Burianů

Nalezeno

Obraz z posledního údobí autorovy tvorby je publikován v diplomové práci Hany Krubnerové (A. Moravec a Sdružení jihočeských výtvarníků, FF UP Olomouc, 2012, s. 90, s. ...

Vstup na stadion D.F.C. Prag v Praze

Nalezeno

Vstup na stadion fotbalového klubu D.F.C. Prag (Deutscher Fussball Club), nejznámějšího a nejúspěšnějšího fotbalového týmu německé menšiny v Praze. (Kolem klubu se soustedila tehdejší německy mluvící ...

Na jezu

Nalezeno

Motiv koupání se v Jiránkově díle opakuje častěji. Setkáme se s ním už na obrazových sériích z Obříství (1898) nebo jihomoravské Velké (1902), kde se ještě ...

Předjaří na periferii (Letná)

Nalezeno

Vodítkem pro určení tohoto blíže nespecifikovaného motivu z pražské periferie byl nápis na štítu vlevo, který lze přečíst jako D. F. C. Fotbalový klub D.F.C. Prag ...

Na Hradčanech

Nalezeno

Autor stál na oblíbeném místě malířů nad Novým Světem. Vpravo vzadu vedle Černínského paláce vykukuje rozhledna na Petříně. ...

Z Želenova

Nalezeno

V pozdním věku 79 let namaloval Alois Moravec tento obraz z "jeho" Pošumaví z malé obce Frymburk, která se za minulého režimu musela přejmenovat na Želenov ...

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech

Nalezeno

Z obrázku současného stavu plyne, že situace na místě zůstala v podstatě stejná: všechny domy tu dodnes stojí, zmizely jen vzrostlé stromy a s nimi i ...

Horní Poříčí na řece Otavě

Nalezeno

Alois Moravec vyrostl v nedalekých Střelských Hošticích a do rodného kraje se rád vracel. Často pobýval v nedalekém Poříčí u majitele Šebestova, dnes Kubešova mlýna Petra ...

Starý Cheb

Nalezeno

Obraz zachycuje stav ještě před asanací, která proběhla na začátku 60. let, jíž padla za oběť celý blok domů, jež tvořil pravou stranu této uličky; z ...

Starý Cheb – Jakubská

Nalezeno

Záběr po Růžové ulici s koncem, který tvoří Jakubská. Domy vzadu zcela neodpovídají skutečnosti, kterou si zde malíř mírně uzpůsobil; pravá strana domů je dnes zcela ...

Cirkus Humberto v Chebu

Nalezeno

Cirkus si své šapitó rozložil na místě, kde pak vzápětí na zač. 60. let vznikla čtveřice paneláků. Ta dnes zakrývá řadu domů v Karlově ulici, které ...

Nádvoří kláštera Na Františku II

Nalezeno

Jeden z dvorů kláštera sv. Anežky, pohled od severu. Ve stejném roce zachytil Holan tento motiv ještě z druhé strany nádvoří. ...

Nádvoří kláštera Na Františku I

Nalezeno

V roce 1963 se majitelem kláštera stala Národní galerie, která ho renovovala pro své expozice. Průjezd je dnes zaslepen skleněnou výplní. Ve stejném roce zachytil Holan ...

Stanice v Jetěticích

Nalezeno

Nápis odpovídá názvu Jetětice, jak byla stanice nazvána původně; ovšem ležela poměrně daleko od obce. Jedná se však nejspíš o současné nádraží Červená. Je to nejspíš ...

Z Nového Světa na Hradčanech

Nalezeno

Pohled ze severovýchodniho konce Kapucínské směrem k Novému Světu. Dům s arkýřem je rohový dům č.p. 78 v ulici Nový Svět. ...

Krajina s hradem Rabí

Nalezeno

Dálkový pohled na hrad Rabí od východu lokalizuje mlýn při Černíčském potoku (Bojanovice 35), který zde dodnes stojí v původní podobě, citllivě opraven. Podle vyprávění maitele ...

Lipnice 1890

Nalezeno

Jeden z obrazů z Vysočiny malovaných během několika let po Mnichovu, kdy se na protest proti zradě Francie zařekl, že ji již nikdy nenavštíví, a poprvé ...

Jedouchov

Nalezeno

Další z obrázků ze Zrzavého rodného kraje, které namaloval v prvních letech války: Jedouchov je 7 km od rodné Okrouhlice. Podoba i atmosféra venkovské návsi zůstala ...

Zwieseler Waldhaus

Nalezeno

Raný Šetelíkův obraz ještě z dob studií na pražské akademii zobrazuje Zwieseler Waldhaus, údajně nejstarší restaurant Bavorského lesa - výčep je zde už od roku 1779. Nachází ...

V Bubenči

Nalezeno

V popředí zahradní besídka v čínském stylu u zdi statku č. p. 5 v Pelléově ulici v Bubenči. ...

Ve Střešovičkách

Nalezeno

Jde o pohled východně ulicí Na Petynce směrem ke křižovatce s ulicí Na Zástřelu, jejíž schody severním směrem jsou v levé části obrazu. ...

Viadukt na Okoři

Nalezeno

Poválečný obraz Karla Holana: viadukt se za 60 let nezměnil, chajda vpředu už ano. ...

Nezdický potok u Žichovic

Nalezeno

Pohled na louky za kopcem Hradec směrem k zalesněnému vrchu Ňoulavka. Podmáčené louky byly na konci 70. let meliorovány, meandrující potok srovnán a zčásti vybetonován, louky ...

Otava pod Rabím

Nalezeno

Obraz z pozdního období jeho tvorby, kdy pravidelně zajížděl na letní pobyty na zámek v nedalekých Žichovicích. Vlastenec Hlava, který vytvořil portrét Žižky, hrad Rabí maloval ...

Válkova restaurace

Nalezeno

Charakteristická holanovská scenérie zimní pražské periferie zobrazuje bránu Císařského mlýna v Bubenči. Pohled je o to vzácnější, že známé fotografie ji zachycují z čelního pohledu, nikoliv ...

Casablanca

Nalezeno

Akvarel pochází z Pelcova nedobrovolného pobytu v Cacablance spolu s výtvarníky Maximem Kopfem, Alénem Divišem a Adolfem Hoffmeisterem během druhé světové války (více viz zde). Skupina ...

Most v Krsicích

Nalezeno

V roce 1930 Holý poprvé pobýval v nedalekých Mirovicích. Na obraze zachtil kamenný klasicistní most přes řeku Skalici. Použil tu nezvyklou perspektivní zkratku, když střední část ...

Cementárna v Podole

Nalezeno

Obraz s motivem zaniklé cementárny v Praze - Podolí  (dříve se používal i název Podol). Na jejím místě dnes stojí známý plavecký stadion. K historii cementárny ...

Přístav v Honfleur

Nalezeno

Motiv ze starého přístavu zachycuje La Lieutenance, pozůstakty sídla královského guvernéra ze šestnáctého století. Honfleur byl oblíbeným místem malířů 19. st. (Turner, Courbet, Boudin, Jongkind, Monet). ...

Rybářská ulice v Českém Krumlově

Nalezeno

Obraz byl veden ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Chebu jako Labská zátoka u Poděbrad - název se však opíral jen o fakt, že se zde ...

Žichovické podzámčí

Nalezeno

Motiv zobrazuje obytnou budovu s barokním štítem v hospodářské části zámku Žichovice (lihovar, pak mlékárna, nyní bez využití a opuštěn), při cestě podél Nezdického potoka. Obraz ...