O projektu

ARTOPOS je projekt otevřený amatérským a profesionálním badatelům, stejně jako laickým zájemcům o výtvarné umění nebo regionální historii. Spočívá v určování lokací krajinomaleb 19. a 20. století, tj. vyhledávání místa, odkud malíř daný motiv zachytil, a porovnání historického vyobrazení s jeho současnou podobou, případně s dobovými fotografiemi. Vedle zábavného aspektu, spočívajícího v "detektivním" hledání proměněných či zaniklých krajinných scenérií, má i rozměr historický, neboť může přinést důležité informace pro dějiny umění, regionální topografii a další historické disciplíny. Na rozdíl od dobových fotografií není zvykem obrazy využívat jako obrazový pramen a tyto informace nejsou badatelům k dispozici - už jen z toho důvodu, že se analýzou motivu nikdo nikdy nezabýval. V případě významných malířů nás může zajímat už jen to, jak daný motiv kdysi uviděli a přenesli na plátno, co zdůraznili a co naopak potlačili. Vedle toho však existují stovky malířů méně známých, pozapomenutých a dokonce anonymních, jejichž obrazy jsou natrvalo ukryty v depozitářích muzeí a galerií. V mnoha případech neexistuje jiný důvod k připomenutí těchto děl než právě jejich obsah, tedy že zachycují něco, co dnes už neexistuje.

K danému obrazu lze pomocí jednoduchého formuláře přidávat několik různých druhů příspěvků, a to jak najednou, tak i jednotlivě. (Podrobnější informace o vkládání najdete v rubrice Časté otázky v horní části stránky.) Zaprvé fotografie, a to jak současné, zejména ty, co se nejvíce blíží pohledu malíře nebo osvětlují proměny místa v čase, tak i historické (např. dobové snímky, které logicky s pohledem malíře přesně korespondovat nemusí, nicméně nám o motivu mohou poskytnout zajímavé informace). Zadruhé lze do mapy zanést polohu, odkud byl obraz malován, za pomocí jednoduchého posunu špendlíku po mapě. Zatřetí lze k obrazu přidávat textové interpretace, dotýkající se historické podoby místa a jeho proměny, datace obrazu, vztahu k historickým fotografiím, zkrátka cokoliv podstatného a zajímvaého. K tomu lze využívat i čtvrtý typ příspěvku, kdy lze za pomocí formuláře automaticky vložit i jakýkoliv detail obrazu, který pak lze blíže popsat. Projekt je nastaven tak, že umožňuje diskusi a postupné zpřesňování topografické interpretace - ke každému obrazu lze přidávat další a další příspěvky, identifikující jeho detaily, doplňující údaje o malířově pobytu v dané lokalitě, nebo reagující na předchozí příspěvky.

Do databáze vkládáme jen ty obrazy, které jsou z našeho hlediska zajímavé, tedy ty, jež zobrazují konkrétní místo a kde je tedy pravděpodobnost jeho identifikace, jež může přinést další informace. Vyhýbáme se na jedné straně motivům zcela obecným typu "břízky u cesty" nebo "malebná chalupa v krajině", na straně druhé i těm zobrazujícím notoricky známé motivy bez další přidané hodnoty (Pražský hrad, Karlův most atd.). Ty vkládáme pouze v případě nejvýznamnějších malířů, kde je zajímavé, jak malíř motiv uchopil. Důležitou informací, kterou projekt nabízí, je i celková proměna krajinného rázu - proto má smysl vyhledávat i panoramatické pohledy do krajiny, kde se změny způsobené zásahem člověka jinak projevují jen v omezené míře.

Vedle obrazů dotýkajících se Čech projekt mapuje i díla českých malířů v zahraničí. Do budoucnosti připravujeme i rozšířenou verzi stránek věnovanou jednotlivých zemím, jež bude propojena se stránkami českými.