Dvojici protějškových obrazů Oldřicha Koníčka stejného rázu ze stejného roku 1930 propojuje i stejný motiv - industriální dvoupodlazní bílé stavení. Zatímco první má identifikační název (Sány u Poděbrad nedalako Žehuně, kde působil), druhý lze ještě určit pomocí výrazné kostelní věže. Ovšem zed nastává problém: jehlanec této střechy rozhodně není barokní cibulí kostela sv. Ondřeje v Sánách!


Olše nad řekou

1930, olej, plátno, 114 x 101 cm, značeno vlevo dole: Old. Koníček 1930, Galerie hlavního města Prahy

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek