Drobný olej na dřevě Jana Spáčila je svou malířskou bravurou asi nejpůsobivější ze série „studií na místě“, jak někdy psal na jejich zadní straně, v nichž v 50. letech zachycoval proměnu města – proluky po zbořených domech, stavební práce nebo ulice těsně před jejich demolicí. Přestože mají autonomní malířské kvality, zároveň malíři sloužily jako podklad pro větší obrazy, které pak vytvářel v ateliéru. Existuje i v tomto případě, jak to dokládá fotografie z jedné ze Spáčilových výstav. Obraz zachycuje rekonstrukci domu č. 27 v Dlouhé ulici (Langegasse), do níž se obrací výpravnou barokní fasádou. Malíř ho ovšem zachytil z druhé strany, kde byla vybourána bohatě členěná zástavba vnitrobloku a podobě jako jinde zde vzniklo prostranství, zčásti využívané jako parkovací stání, působící neutěšeným a rozpačitým dojmem. Tato praxe, dobově vnímaná jako modernizační prvek zlepšující kvalitu života při zachování památkových hodnot, byla jedním z největších omylů asanace Chebu. V případě tohoto domu však rekonstrukce alespoň zachovala cennou fasádu do ulice i zajímavou vnitřní dispozici s dvěma mázhausy nad sebou.


Opravy starého Chebu

1956, olej na překližce, 21 × 29 cm, Galerie výtvarného umění v Chebu. Značeno vpravo dole: „Jan Spáčil“. Na zadní straně přípis s věnováním a dalšími údaji („jedna ze série studií Chebu, malovaných na místě“)., Galerie výtvarného umění v Chebu

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 27.11.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 27.11.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 27.11.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 27.11.2015

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 27.11.2015