Obraz s tímto záhadným názvem byl v majetku ministerstva zahraničí, kam byl zakoupen v roce 1953 a pak se nacházel na zastupitelstvu  Helsinkách.  V roce 2013 byl prodán v rámci prodeje zbytného majetku ministerstva. Byl nejspíš vtyvořen v rámci nějaké "úkolové akce" po roce 1948, kdy malíři zobrazovali určité průmyslové motiv nebo např. krajinu Povltaví, která pak zmizela pod hladinami přehrad. Rozluštění názvu by mohlo být vodítkem k zjištění, o výstavbu jakých domů vlastně jde.


Pardubický gigant

olej, plátno, 53 x 85 cm, před 1953, značeno vpravo dole: Jar. Hudec,

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek