V knize Malíři Litoměřicka, Oldřich Doskočil, svazek 5, Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice, 2000, s. 69, kde je uveřejněna skica k obrazu, se píše: "Podle Kletzlova popisu Bibusova vývoje mezi lety 1923-29 bychom dataci akvarelu zařadili, vzhledem k jeho menším rozměrům a důkladné redukci tvarosloví, někam do období kolem roku 1927. Malíř zde zobrazuje západně směrem od Litoměřic z pravého břehu Labe pohled po jeho toku směrem k vrchu Radobýl... Střední plán tvoří horizonty kopců Českého středohoří s dominujícím Radobýlem vpravo". Jde o loďky pískařů v pískovně, která je dobře vidět z Lovoše jako labský záliv.


Pískaři na Labi

1934, olej na plátně, 66 x 95 cm, značeno vlevo dole: F. Bibus 34 ,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

blank

Autor: jan šícha

Uveřejněno: 20.9.2015

Autor: Jan Šícha

Uveřejněno: 27.9.2015