Pohled do Trojické ulici s kostelem Nejsvětější Trojice je dnes takřka stejný jako na akvarelu Fr. Vobeckého z 50. let (?). Pouze zmizel funkcionalistický portálek se středním sloupkem a nápisem POD SLOVANY (nemocnice?), u něhož snad byla jakási soška, aelspoň jak je patrné z akvarelu. Zdá se, že portál byl součástí dekorativní obvodové zdi kolem celého kostela, neboť svým elementárním stylem odpovídá dvěma sousedním vstupním portálům do dvora ke kostelu.


Pod Slovany

Nedat., akvarel, papír, 50 x 68 cm, nezn.,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 12.8.2014