Pohled od řeky směrem ke kostelu sv. Mikuláše s hradem a zástavbou starého města patří k ikonickým pohledům na město, oblíbeným jak malíři, tak i fotografy. Časově téměř shodná zpracování Hanse Wohlraba a Adama Krafta jsou po umělecké stránce dosti konvenční. Z topografického hlediska jsou zajímavé rozdíly, které se tu objevují oproti fotografii Kurta Kreuzingera zhruba o 10 let starší, dokládající další proměnu areálu Hahnova mlýna ve 30. letech. Patrné jsou zejména na obraze Hanse Wohlraba, malovaném ze Špitálského vrchu. Dotýkají se zejména pasáže vlevo od výrazného stromu. Na budově mlýna zcela chybí jak průmyslový komín přistavěný k jeho vnější zdi, původně vysoký, na fotografii už zkrácený na roveň hřebene, tak i další tři vysoké komíny vystupující z jeho střechy. A není tu ani velký obytný dům vpravo od něj. Naopak mírně před ním se v pokračování domu vpravo od stromu nachází další nejspíš průmyslová stavba. Je však otázkou, do jaké míry byl malíř přesný. Evidentním prohřeškem proti realitě je například výrazná střecha velkého domu se čtyřmi vikýři, vystupující nad střechou Hahnova mlýna, která je oproti fotografii monumentálně prodloužena směrem doprava.


Pohled na Cheb

1940, olej na plátně adjustovaném na dřevě,
66,4 × 81,5 cm, značeno vlevo dole: „WOHLRAB / 40", Egerland-Museum Marktrewitz

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 1.10.2015