Přestože ve sbírkách GHMP je obraz veden jako Pohled na Klinkovice, jedná se o Klimkovice, německy Königsberg, ležící při jihozápadním okraji Ostravy s dominantou kostela sv. Kateřiny. Obraz je veden jako anonymní, možná, že jde o dílo zdejší významné malířy Heleny Salichové.


Pohled na Klimkovice

nedat., olej, plátno, 74 x 96 cm, Galerie hlavního města Prahy

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek