Krejsa, který většinu života strávil v Husinci, měl k Slanému velmi specifický vztah. Popsal ho v dopise místnímu organizátorovi výtvarného živta Josefu Čížkovi z 10. 12. 1940, který ho k tomu výslovně vyzval. „Byl jsem pozván do Slanýho, ne abych tam šel malovat nějaká díla a odnášel si slávu, ale jel jsem tam malovat reklamy. Měl jsem již v tom „fachu " jisté zkušenosti a dosti velké známosti mezi pražskými lakýrníky a ti si mne v čas potřeby mezi sebou docela kolegiálně půjčovali. Obrazy, jak jsem je po opuštění malířských učilišť dělal a uměl, nebyly ještě takové, aby mně zaručovaly, že budu moci každý den obědvat. Proto jsem byl nucen malovat to, za co se hned platilo. Ale ani to se nemůže podceňovat, neboť měli někdy páni zaměstnavatelé své požadavky často hodně umělecké. Tak jsem se dostal do Slanýho. Maloval jsem tam tehdy nějaké tygry a kuny, pro nějakého kožešníka na Kladno. Návštěvy se opakovaly za tím účelem častěji a tu po poznání vnějšího vzhledu města a kraje dostával jsem hlad poznat Slaný a kraj vnitřně. Zvěděv, že ve Slaném je několik rodin, které mají rády obrazy, sehnal jsem v Praze asi tři obrazy dobrých malířů a pokoušel jsem se je nabídnout ke koupi ve Slaném, protože jsem si se svými obrazy nikam netroufal. A byl to pan Josef Čížek, dřevař, který mi po předložení cizích obrazů řekl ... Přineste svoje, když jste malíř, co nosíte cizí ... Po této pobídce začal jsem malovat v nejbližším okolí Slaného ... v Ovčárech, vrby a rybníček, pole kolem Slánské Hory ... pohled ze Slandy na město, krajinu u Vinařické hory a mnoho jiných partií. Lákal mne kraj se svými dalekými horizonty, přeťatý sem tam nějakou věží, třeba tou zámeckou ve Smečně, nebo továrním komínem. Ve Slaném jsem nalezl hodně lásky a pochopení pro náš malířský kumšt. Několikrát jsem vystavoval ve Slaném a vždy s obojím úspěchem, morálním i hmotným. Mám na Slaný ty nejlepší vzpomínky a vždy se rád do Slaného vracím."


Pohled na Slaný

Nedat., olej, plátno, 80 x 100 cm, značeno vlevo dole: J. Krejsa Technika: Olej (olej/plátno) Signováno: vlevo dole J Krejsa ,

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek