Publikováno v diplomové práci Hany Krubnerové (A. Moravec a Sdružení jihočeských výtvarníků, FF UP Olomouc, 2012, s. 87, s. 134), zde s malým písmenem u slova chaloupky; jde však o pomístní název osady na katastrálním rozhraní Horního a Dolního Poříčí. Zdá se, že v Chaloupkách nikdy domy nebyly tak blízko říčního břehu, jak to s jistou licencí zachytil Moravec. Při pozornějším pohledu je přesto vidět, že i u něj je mezi břehem a domy pás země. Dvojice štítů za sebou a přístavek u přední chalupy, který mohl být v průběhu let upravován, zhruba odpovídají současné realitě.


Pradlena v Chaloupkách

1951, olej, karton, 69 x 56,5 cm, značeno vpravo dole: Alois Moravec 51, soukromá sbírka České Budějovice,

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 27.3.2016