Motiv z periferie Olomouce, kde Lenhart často maloval.


Předjaří na vsi

1937, olej, karton, 34,5 x 48,5 cm, značeno vpravo dole: JLenhart 37,

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek