Obraz je nazvaný Přívoz v Troji a měl by tudíž znázorňovat osadu Rybáře sousedící se zahradou Trojského zámku, kde však byla situace změněna po stavbě lávky (viz dále). Porovnání s obrazem stejného motivu Rudolfa Kremličky, který situaci na místě odpovídá více, a až příliš kopcovitý reliéf obrazu však vnáší jisté pochybnosti o správnosti určení.

K historii místa: "...V sedmdesátých letech byl trojský přívoz nahrazen vojenským pontonovým mostem a po jeho zničení velkou vodou v roce 1981 byla postavena trojská visutá lávka. Zbytečně mohutné předmostí lávky zasáhlo ničivě do osady Rybářů. Několik domků bylo zbouráno, část uličky pod Havránkou zatarasena náběhem lávky, dosud volně protékající Haltýřský potok zatrubněn. S odstupem času se zdá, že právě tyto zásahy Rybáře téměř usmrtily." (Zdroj: http://www.csoptroja.ecn.cz/PublikaceHO/historie.htm).


Přívoz v Troji

nedat., olej, plátno, 50 x 60 cm, značeno vlevo dole: GK, Galerie hlavního města Prahy

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 7.9.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 7.9.2014