Malíře zaujal různorodý soubor budov na břehu Blanice, nedaleko putimského kamenného mostu. Dnešní návštěvníkův pohled se však od Koníčkova příliš neliší. Žlutá budova po levé straně s vodním náhonem představuje mlýn u Roučků, zmiňovaný již v románu Jindřicha Šimona Baara Jan Cimbura. („U Roučků dívali se do džbánku páni otcové – mlynáři sousedé (…). Oba ukazovali, každý mlynář, že je v daru kavalír – až je Rouček krotit a mírnit musil.“) V těsné blízkosti mostu se nachází budova pivovaru, kde se pivo vařilo až do sedmdesátých let 19. století. Přestože ve sbírkách MG v Brně je obraz veden s datací 1923, jde o špatné čtení sigantury, jak dokládá akvarelová studie stejného motivu datovaná 26. 8. 1928; pod tímto datem jej také uvádí ve své diplomové práci Mgr. Monika Merdová.


Putim

1928, olej, plátno, 59 x 72 cm, značeno vpravo dole: O. Koníček / 1928., Moravská galerie v Brně

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Markéta Ježková

Uveřejněno: 28.8.2018