Branka domu U Roubíčků, který stál uvnitř dvora a byl zbořen 1940. Géza Včelička v knize Pražské tajemství uvádí, že zde pan Burda prodával uhlí a dříví (viz štít a foto dole). Brána vpravo má dnes jinou, pseudobarokní podobu (už jí má na obraze Josefa Matičky z r. 1961). Na místě empírového domu č. 992, který vykukuje zcela vlevo, v němž dnes sídlí Technická správa komunikací, byl po roce 1939 postaven funkcionalistický dům podle plánů Františka Marka. Další domy zůstaly téměř nezměněny a v průhledu se rýsuje střecha kostela sv. Haštala. Stejný motiv zachytil i malíř pražských zákoutí Stanislav Feikl - najdeme tu stejné vývěsní štíty a další detaily.


Řásnovka

1935, olej, plátno, 49 x 60 cm, značeno vlevo dole: J. RAMBOUSEK / 1935 (nebo 36?, na fotografii nelze identifikovat) , Galerie hlavního města Prahy

Nalezeno

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek

Příspěvky

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 4.9.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 11.9.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 13.9.2014

Autor: Marcel Fišer

Uveřejněno: 1.10.2014